Proiectul finanţat de Fundaţia Soros-Moldova are drept scop promovarea infuzională a principiilor de echitate de gen şi şanse egale în cadrul sistemului educaţional din R. Moldova, prin elaborarea şi publicarea unui ghid metodologic pentru cadrele didactice şi prin pilotarea acestuia într-un program de training pentru profesori-diriginţi şi directori adjuncţi responsabili pentru educaţie.