Neps

Se implementează în cadrul Reţelei Centrelor de Politică Educaţională  NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia (http://www.edupolicy.net/), de către CE PRO DIDACTICA, paralel cu alte 3 ONG-uri Institutul Internaţional pentru Politică Educaţională, Planificare şi Management din Georgia, Fundaţia pentru Sprijinirea Iniţiativelor Educaţionale din Kyrgyzstan şi Alianţa Educaţională din Mongolia.

Perioada de implementare:  ianuarie- iunie 2021.

Iniţiativa are ca scop evaluarea integrităţii sistemelor educaţionale şi a cazurilor de violare a integrităţii de către diverşi actori  educaţionali în baza metodologiei INTES, cu instrumente de colectare a dovezilor, dezvoltate de Centrul pentru Politici Aplicate şi Integritate – CAPI  (http://www.policycenters.org/),  în cadrul Reţelei Anticorupţie a OECD pentru Europa de Est şi Asia Centrală.

Activităţi planificate:

Buget total: 1.000,00 USD

Echipa de proiect:
Rima Bezede
Viorica Goraş-Postică (coord.)
Oxana Draguţa