Proiectul current este sprijinit financiar de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. Perioada de implementare este iulie-noiembrie 2015.
Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea şi promovarea politicilor educaţionale în Republica Moldova prin asigurarea unui cadru optim atît pentru soluţionarea problemelor persistente ce ţin de implementarea reformelor, cît şi pentru un schimb extins de bune practici în acest context.
Obiectivele proiectului sînt: promovarea unei viziuni pozitive asupra profesiei de cadru didactic, în vederea sporirii prestigiului şi a imaginii profesorului în societate şi a atragerii tinerilor spre îmbrăţişarea carierei didactice, prin intermediul unei campanii de informare şi formare destinate cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor, părinţilor, reprezentanţilor APL etc; asigurarea vizibilităţii procesului de implementare a reformelor curente orientate spre atingerea performanţei de către cadrele didactice şi manageriale şi spre dezvoltarea lor profesională, prin mass-media, dezbateri şi mese rotunde, în vederea sensibilizării opiniei publice (cadre didactice, manageri, părinţi, reprezentanţi APL, ONG-uri, grupuri de iniţiativă etc.).
Problemele prioritare abordate în activităţi includ: atragerea tinerilor cu vocaţie spre studii pedagogice şi carieră didactică; promovarea politicilor şi a mecanismelor de atragerea tinerilor specialişti şi de menţinerea acestora în şcoli; standardele profesionale şi evaluarea cadrelor didactice şi manageriale ca instrumente de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale.
Activităţile cheie din proiect includ: ateliere regionale pentru specialiştii de la direcţiile de învăţămînt şi reprezentanţii diriginţilor (3), materiale promoţionale pentru grupul-ţintă elevi, studenţi, cadre didactice, cicluri de interviuri radio, TV şi emisiune radio,  mese rotunde (3), discuţii publice locale (8), rubrici tematice în revista Didactica PRO…, site-uri: CEPD, ME, altele.
Schimbarea aşteptată ţine de  soluţionarea problemelor ce ţin desporirea prestigiului şi a imaginii profesorului în societate; schimbarea viziunii societăţii asupra profesiei de cadru didactic; atragerea tinerilor spre îmbrăţişarea carierei didactice prin intermediul unei campanii de informare şi formare destinate cadrelor didactice şi manageriale, elevilor şi studenţilor, părinţilor, reprezentanţilor APL etc.; eliminarea rezistenţei şi a confuziilor vizavi de necesitatea şi esenţa reformelor aferente implementării Codului Educaţiei; constientizarea importanţei elaborării participative a documentelor de politici educaţionale.

Coordonator: Lilia Nahaba