1

Prezentare generală: Având în vedere importanţa Educaţiei Adulţilor și a învățării pe tot parcursul vieţii, ca instrument de facilitare a participării civice în dezvoltarea durabilă, culturală, socială şi economică, CE PRO DIDACTICA și Reprezentanța DVV în Moldova  au convenit asupra cooperării în domeniul educaţiei adulţilor şi al educaţiei non-formale. Inițiativa face parte dintr-un proiect internațional, desfășurat în 11 țări, cofinanțat de UE, ERASMUS +, având scopul de a cerceta și a promova practicile de Bildung în lume, din diferite perspective – Construirea unor sisteme incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unui concept european de Bildung pentru generațiile următoarehttps://europeanbildung.net/erasmus-bildung-project/. Bildung este un fenomen complex și dinamic,  conceptul având rădăcini adânci în gândirea și în educația europeană. Există mai multe definiții ale Bildung-ului. Rețeaua europeană, care promovează conceptul, definește fenomenul astfel: Bildung este o combinație dintre educație, cunoștințe necesare pentru a prospera în societate și maturitatea morală și emoțională, pentru a te manifesta atât ca membru al unei echipe sau comunități, cât și pentru a-ți dezvolta propria autonomie. Bildung întrunește  cunoașterea propriilor rădăcini și capacitatea individului de a-și imagina viitorul – https://europeanbildung.net/global-bildung-website/.

Perioada de implementare: 01.02.2021-31.12.2021

Obiectiv general:  Organizarea și realizarea cercetării „Bildung în învățarea adulților pentru promovarea sustenabilității”.

Obiective specifice și activități: structurarea schemei de cercetare, pregătirea documentului de context, colectarea de bune practici, structurarea lucrării și formularea de recomandări, participare la webinare și alte evenimente de diseminare.

Bugetul proiectului: 6100 EUR, oferit de Ministerul pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică al Republicii Federale Germania.

Coordonator și cercetător în proiect: Viorica GORAȘ-POSTICĂ