Scopul principal al proiectului constă în ameliorarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni în Republica Moldova.

Proiectul își propune drept scop crearea condițiilor de trai decente pentru refugiații ucraineni (adulți, copii și tineri) din 9 comunități și ameliorarea stării lor de bine în vederea depășirii traumelor cauzate de război. Cel puțin 1600 de adulți (1150 F; 450 M) și 1050 de copii și tineri (600 F, 450 M) vor beneficia de acest sprijin.

În vederea atingerii acestui rezultat vor fi întreprinse mai multe măsuri care vor contribui atât la consolidarea Centrelor de Plasament pentru  refugiați/CPR, cât și la consolidarea capacităților APL și a părților-cheie interesate din sistemul educațional și cel de protecție socială

Activități și rezultate principale:

1) În 9 Centre de Plasament pentru Refugiați vor fi furnizate articole esențiale de uz casnic și vor fi realizate reparații minore ale spațiilor centrelor, astfel încât acestea să ofere refugiaților condiții decente și demne pe durata șederii lor în Moldova.

2) Copiii și tinerii afectați de război vor beneficia de suport și asistență psihologică.

3) Pentru copiii și tinerii refugiați vor fi asigurate condiții mai bune pentru viață, învățare și petrecere a timpului liber; focusul fiind pe accesul la educație și educație incluzivă.

4) 9 centre comunitare de educație online/DigitalHub vor fi create. În aceste centre de învățare digitală copiii refugiați vor avea putea participa la lecțiile online, la activități educaționale și recreative și, în același timp, vor beneficia de suport și asistență psihologică. Copiii refugiați vor acea acces la echipamente TIC și materialele necesare pentru studiu (rechizite școlare și materiale didactice de sprijin) care vor facilita accesul la educația online. Împreună cu reprezentanții APL, proiectul va organiza întâlniri pentru părinții romi refugiați în vederea informării acestora despre modul în care copiii pot avea acces la educația online sau/și se pot înscrie în școlile din Moldova. Vor fi consolidate competențele personalului didactic din școli în domeniul educației incluzive pentru a oferi suportul educațional și psihologic necesar copiilor refugiați înregistrați în sistemul educațional național în scopul facilitării integrării acestora în instituțiile educaționale. Facilitatorii, care vor organiza activități în cadrul DigitalHub, vor participa la programe de formare în care vor studia cum să organizeze pentru copiii și tinerii ucraineni refugiați și din comunitate ”Programul de educație interculturală și de conviețuire  pașnică”. Mai mult ca atât, se vor organiza pentru aceștia activități extracurriculare, inclusiv excursii, educație prin artă/meșteșuguri și sporturi, care vor contribui la îmbunătățirea stării de bine a copiilor și  va facilitat integrarea lor în comunitate. Vor fi organizate, de asemenea, și cursuri online de limba română. Proiectul va sprijini copiii refugiați și părinții acestora în procesul de înregistrare la școală/grădiniță, în achiziționarea de rechizite și manuale școlare, dar și în participarea la activități de recuperare academică. În plus, refugiați aflați în vulenrabilitate socio-economică vor fi sprijiniți prin asistență cu bonuri, pentru achizionarea articolelor de igienă personală, alimente, haine/încălțăminte și medicamente; astfel încât refugiații să poată trăi în condiții demne.

5) APL-urile vor fi consolidate, astfel încât să poată planifica și informa mai bine refugiații cu privire la serviciile sociale, educaționale și de sănătate disponibile, inclusiv despre procedurile de înregistrare a copiiilor refugiați în sistemul educațional național. APL-urile vor fi sprijinite în eforturile sale de planificare a acțiunilor comune împreună cu Direcțiile Educației și a Direcțiilor de Asistență socială în scopul sprijinirii coordonate a refugiaților din punct de vedere educațional, social și medical.

Intervențiile din cadrul acestui proiect sunt în conformitate cu Planul regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina. De asemenea, proiectul este în concordanță cu nevoile de protecție ale refugiaților  stipulate în plan (inclusiv, acțiuni de promovare a coeziunii sociale între refugiați și comunitățile locale), prin intermediul parteneriatului cu administrația publică locală și prin facilitarea activităților interculturale comune în școli.