Finanțator: Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)

Perioada de implementare: aprilie-decembrie 2022

Beneficiari: refugiați ucraineni (copii, adolescenți, tineri, femei și vârstnici)

Obiective:

  1. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri și familiile acestora), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.
  2. Amenajarea și asigurarea bunei funcționări a 5 Spații Sigure destinate adolescenților și tinerilor refugiați, precum și familiilor acestora.

Activități principale:

  • Formarea personalului-cheie din toate cele 91 de instituții de învățământ profesional tehnic (manageri, profesori, psihologi) privind acordarea de suport și integrarea copiilor, adolescenților și tinerilor refugiați, pentru a atenua riscul discriminării și a asigura o mai bună incluziune socială și psihosocială a acestora;
  • Amenajarea și echiparea în căminele Școlii Profesionale din Nisporeni, Școlii Profesionale din Criuleni, Universității Tehnice a Moldovei și în incinta Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău a 5 Spații Sigure pentru activități educaționale și recreative destinate adolescenților și tinerilor refugiați, precum și familiilor acestora;
  • Dezvoltarea și realizarea unui program de formare continuă cu participarea cadrelor didactice, psihologilor, pedagogilor sociali angajați în furnizarea de servicii în cadrul Spațiilor Sigure;
  • Elaborarea și implementarea a 5 planuri de acțiuni cu activități educaționale și recreative relevante pentru persoanele refugiate.