PORTOFOLIUL – METODĂ EFICIENTĂ DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE

CONSEPT

În cadrul programului Consolidarea sistemului  de pregătire profesională tehnică  în Moldova (CONSEPT IV) a continuat seria de traininguri dedicate utilizării portofoliului şi proiectului în formarea competenţelor profesionale ale elevilor. Primul dintre acestea este „Portofoliul – metodă eficientă de învăţare şi evaluare”, iar runda a treia, desfăşurată online, a cuprins 16 cursanţi din centrele de excelenţă, colegii şi şcoli profesionale.

S-a optat pentru abordarea portofoliului în debutul acestui program de formare din considerentul că portofoliul sau piesele disparate din componenţa lui fac parte din activitatea cotidiană de predare-învăţare-evaluare la şcolile profesionale. Prima sesiune a confirmat din start faptul că toată lumea operează cu termenul, cunoaşte noţiunea, dar experienţa majorităţii cursanţilor se rezumă la alcătuirea propriului portofoliu de cadru didactic, nu vizează un sistem ghidat de acumulare a portofoliului profesional de către elevi. Or, anume în perceperea importanţei portofoliului individual al elevului, a deprinderii de a-l completa şi actualiza pentru activitatea ulterioară, pentru promovarea ca meseriaş, meşteşugar, artizan rezumă finalitatea trainingului dat.

Obiectivele trainingului au fost:

 1. Determinarea relaţiei fiecărui cursant cu portofoliul ca metodă de învăţare şi de evaluare;
 2. Elaborarea unor repere conceptuale comune versus utilizarea portofoliului de acumulare,
 3. Stabilirea structurii obligatorii şi a variabilelor pentru portofoliul aplicat în instruirea modulară;
 4. Examinarea modalităţilor de evaluare a pieselor de portofoliu;
 5. Extinderea repertoriului didactic personal al fiecărui cursant;
 6. Motivarea pentru aplicarea (raţională) a portofoliului în procesul de învăţare şi evaluare.

Conţinutul trainingului a vizat:

 1. Formarea comunităţii dinamice de instruire;
 2. Abordarea problemei portofoliului ca metodă şi instrument de evaluare;
 3. Tipuri de portofolii;
 4. Argumentarea necesității aplicării portofoliului în formarea profesională;
 5. Structura portofoliului;
 6. Piesele de portofoliu versus instruirea modulară;
 7. Portofoliul (de curs sau modul) al profesorului;
 8. Strategii de evaluare a portofoliului;
 9. Referențialul de evaluare pentru portofoliu /pentru produse din portofoliu;
 10. Soluționarea problemelor complexe de evaluare a portofoliului.

În acest modul, s-a elaborat o platformă comună în raport cu care s-ar putea iniţia atât dezbateri şi discuţii constructive, cât şi se poate examina amplitudinea alternativelor acceptabile în raport cu tipologia portofoliilor, procedura de acumulare şi cea de evaluare.