PREDAREA CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASA A IV-A: SECVENŢE DE LA AL DOILEA SEMINAR AL CADRELOR DIDACTICE

CBV

La 31 octombrie curent, peste 30 de cadre didactice din 16 instituţii educaţionale din diferite localităţi ale ţării, s-au întrunit la un program de instruire pentru a continua abilitarea profesională de predare a disciplinei opţionale de educaţie interculturală ”Cultura bunei vecinătăţi”, în clasa a IV-a. Seminarul are loc în cadrul proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net. Obiectivele seminarului includ: facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea rezultatelor intermediare ale pilotării conţinuturilor curriculare şi a metodologiei interactive aferente; extinderea competenţelor cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea-mândria mea”, dar şi parcurgerea analitică şi interactivă a conţinuturilor curriculare pentru semestrul 2.

Activitatea a fost deschisă de dna Alla NIKITCENKO, consultant principal, cu un cuvânt de salut din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care apreciază utilitatea şi unicitatea disciplinei date în şcolile de pe ambele maluri ale Nistrului. Ca formator de bază, dna Daniela STATE, coautor la curriculum şi la materialele didactice, a facilitat schimbul de experienţă între învăţătoare şi a demonstrat practici educaţionale inovative de relaţionare cu elevii şi de abordare a conţinuturilor curriculare.

Învăţătoarele au prezentat şi rezultatele desfăşurării zilei internaţionale a păcii în 21 septembrie, ca iniţiativă de pionierat, în şcoli şi în comunităţi, inclusiv Campaniile Pro Pace din diferite localităţi. În acest sens, apreciem activităţile realizate de doamnele Nadejda TORLAC şi Svetlana CERNIOGLO, de la şcoala primară din Baurci, Ceadâr Lunga, de către Lilia FRIPTU de la LT ”Olimp”, Puhăceni, Anenii Noi şi de Elena BEJENARI de la LT ”Vlad Ioviţă” din Cocieri, Dubăsari. Glasurile copiilor de glorificare a păcii, prin cântec, desen şi poezie, dar şi mâinile lor, care au lansat porumbeii, ca simbol universal milenar, rămân ca secvenţe de referinţă ale sărbătorii mondiale, care, prin această disciplină, a căpătat conotaţii deosebite.

Un alt element important al întrunirii s-a focusat pe trecerea în revistă a punctelor forte din curriculum şi caiete, dar şi a problemelor apărute. Astfel, elevii au remarcat că le este foarte interesant la aceste ore, că învaţă lucruri noi despre istoria şi cultura ţării, despre vecinii lor diferiţi de ei şi că, deşi sunt diferiţi, totuşi se simt ca egali şi le mulţumesc autorilor pentru efortul depus, urându-le sănătate şi inspiraţie. Învăţătoarele, la rândul lor, s-au bucurat de posibilitatea revederii colegilor, de vizionarea unei lecţii originale, predată de o învăţătoare de la şcoala nr. 8 din Tiraspol, urmată de o analiză succintă, prin care s-au reliefat mai multe aspecte originale. S-a recunoscut, în final, că oportunitatea de cunoaştere a unor experienţe şi păreri diverse ale colegilor i-a îmbogăţit şi i-a avantajat, oferindu-le o perspectivă clară vizavi de competenţele ce urmează să fie formate elevilor până la finele clasei a IV-a, prin intermediul disciplinei opţionale date, sporindu-se impactul educaţiei pentru pace prin învăţarea calitativă a culturii bunei vecinătăţi.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonatoare de proiect