PREDAREA LA DISTANŢĂ A DIMENSIUNILOR EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN CURSURILE UNIVERSITARE DE LA USM

Pestalozzi-EIC

Studenţii viitori pedagogi, de la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, continuă să valorifice beneficiile educaţiei interculturale pentru pregătirea lor profesională, dar şi pentru convieţuirea armonioasă în medii multiculturale, în general.

Astfel, la cursurile Metodologia cercetării şi Didactica interculturalului, profesoara Silvia GUŢU utilizează platforma Moodle, peretele virtual Padlet, MSN Facebook cu studenţii anului III, specialitatea: 0114.10 – Limba franceză şi engleză. Recent, au fost predate temele Principiile pedagogiei interculturale şi dinamica formării competenţei interculturale şi Strategii didactice ale documentului scris ca purtător de valenţe interculturale.

Dintre lucrările individuale realizate de studenţi pe dimensiunea EIC, menţionăm proiectele didactice, pornind de la paginile culturale din manualul naţional de limbă franceză/metodă francofonă (ciclul primar) şi peretele virtual Padlet cu salvare URL resurse on-line pentru profesorii de limbă franceză. În viziunea profesoarei, succesele înregistrate se pot rezuma astfel:

  • Pentru fiecare dintre cele trei etape ale orelor organizate, am integrat programe care au permis realizarea obiectivelor fixate: Evocare: activităţi realizate cu programul https://www.mindmeister.com/ şi https://wordart.com/; Realizare a sensului: suport de curs PPT, postat pe platforma Moodle, explicaţii, comentarii via MSN Facebook; Reflecţie: eseu reflexiv, wiki colaborativ via Moodle; Extindere: didactizarea unei activităţi/pagini culturale, produs – fişier word cu fişe/proiecte didactice.
  • Fiecare studentă a realizat câte un proiect didactic, pornind de la o pagină culturală din manualul naţional de limbă franceză/metodă francofonă (ciclul primar), respectând modelul prestabilit. Activităţile din manual au fost analizate, modificate, completate astfel încât să se respecte principiile pedagogiei interculturale şi dinamica formării competenţei interculturale.
  • Au fost prezentate şi analizate strategii didactice axate pe formarea competenţei (inter-/ pluri-)culturale, pornind de la varii documente scrise: legende, poveşti, texte poetice etc.

În concluzie, în procesul de instruire on-line, nu s-au înregistrat probleme în realizarea orelor, dat fiind faptul că pe parcursul ultimilor 5 ani s-au utilizat intensiv platformele on-line în scenarii hibride. De asemenea, competenţa interculturală a studenţilor se dezvoltă la fel de calitativ, lipsind doar dialogul pe viu.

Silvia GUŢU, Viorica GORAŞ-POSTICĂ