PRIMELE SEMINARE WEB ÎN CADRUL PROIECTULUI „INSTRUIREA HIBRID PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI – O PUNTE SPRE O EDUCAȚIE SĂNĂTOASĂ ȘI FĂRĂ FRONTIERE”

PNUD

Proiectul realizat în cadrul Programului Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul de programe educaționale și sociale inovative din regiunea transnistreană, Tiraspol, a desfășurat, la 26 martie și 23 aprilie curent, două seminare web pentru cadre didactice și manageriale. Acestea au fost facilitate de Daniela Munca-Aftenev, formator cu o vastă experiență în domeniu.

În cadrul primului seminar web, Metodologie și instrumente de bază ale instruirii hibrid (mixte) pentru școlari, au fost abordate următoarele subiecte:

 • Tranziția de la predarea tradițională la predarea online și cea hibridă;
 • Analiza unei lecții de matematică predate după modelul hibrid;
 • Avantajele predării după modelul hibrid;
 • Modalități și resurse pentru predarea după modelul hibrid: biblioteci digitale. Studiu de caz: educație online;
 • Platforme de resurse educaționale deschise. Studiu de caz: Slideshare;
 • Cărți digitale. Studiu de caz: Manual digital la limba și literatura română;
 • Site-uri web ca suport de curs. Studiu de caz: Educație pentru sănătate Google Slides
 • Elaborarea unui scenariu de lecție predată după modelul hibrid;
 • Platforme și instrumente web pentru predarea hibridă;
 • Elaborarea unui scenariu de lecție predată după modelul hibrid;
 • Studiu de caz: Concursul Educație online – de la viziune la acțiune.

Cel de-al doilea seminar web, Suita de aplicații cloud de la Google pentru învățare hibridă, a propus atenției participanților subiectele:

 • Joc interactiv: să testăm cunoștințele despre suita de aplicații Cloud de la Google;
 • Recapitularea instrumentelor Google: Google Drive, Google Forms, Google Slides, Google Classroom, Google Sites, Google Sheets;
 • Analiza instrumentului Jamboard;
 • Lucrul cu instrumentul Google Sites;
 • Lucrul cu instrumentul Google Forms – cum putem evalua elevii instantaneu, fără verificare manuală;
 • Google Classroom pentru managementul clasei.

Cei circa 140 de participanți ai seminarelor web au avut posibilitatea să-și îmbunătățească competențele digitale, să se implice în activitate prin completarea chestionarelor și participare la diferite jocuri, să-și împărtășească experiența privind platformele utilizate, avantajele și dezavantajele acestora, să se pronunțe pe marginea instrumentelor și platformele pentru care vor opta în continuare.

Scopul proiectului constă în  crearea condițiilor pentru organizarea educației hibride pentru elevi de pe ambele maluri ale Nistrului, în condiții de acces la distanță la serviciile educaționale.