PRIMUL PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII INTERESAȚI DE PREDAREA DISCIPLINEI OPȚIONALE ”EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE”

În perioada 24-26 august curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a organizat primul program de formare în cadrul proiectului Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării, implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.În cadrul activității au fost implicate 18 cadre didactice, inclusiv: 4 profesoare de istorie şi educaţia civică, 4 profesoare de limba română, 2 de biologie, una de geografie, 3 manageri, 5 psihologi şcolari.

Au fost identificate așteptările cursanților, care au ținut de: interesul sporit pentru noi informații, tehnici interactive noi, schimb de experienţă, cunoaşterea în detalii a aspectelor noi introduse în Carte, relaţii bune cu cursanţii şi formatorii, posibilităţi diferite de aplicare a conţinuturilor oferite, nu doar la orele opţionale, ci şi la şedinţele cu părinţii, la orele de dirigenţie, la alte discipline şcolare din toate ciclurile: primar, gimnazial, liceal, dar şi universitar.

Formatoarele-experte Loretta Handrabura și Viorica Goraș-Postică constată că interesul pentru curs a fost sporit pentru 85% din participante care nu au fost la asemenea formări şi subiectul îl stăpîneau relativ. Gradul de implicare a cursantelor a fost unul ridicat, fiecare a prezentat studii de caz, întîmplări atunci cînd se discuta despre socializarea, identitatea de gen, educaţia de gen. Schimbarea de atitudine a participantelor faţă de percepţia genului şi formele de discriminare a fost remarcată la 90% din ele, graţie înţelegerii problemei complexe ale abordării integratoare a genului şi argumentelor din toate sferele de socializare ale individului. Au fost probleme mai delicate şi experienţa psihologilor a fost utilă în depăşirea lor. Impactul asupra formabililor constă în faptul că aceștea s-au autosesizat, ca urmare a descoperii cadrului legal normativ, înţelegerii unor concepte cheie ş.a. şi au început să trateze altfel problemele de gen din viaţa privată/profesională/publică. Impactul educativ asupra participantelor, în general, a fost de natură pozitivă şi chiar uşor sesizat în unele discuţii cu exprimări pronunțate de opinie. Obiectivele propuse au fost realizate în totalitate.

Lilia NAHABA,
coordonatoare de proiect