PRO DIDACTICA – 20: REUNIUNEA DE LANSARE A PROIECTULUI ’’PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE’’

Pestalozzi

La 27 iunie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc un eveniment important, dedicat lansării proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice, care se va implementa în perioada iunie 2018 – decembrie 2020, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru copii Pestalozzi, Elveția. La activitate au participat manageri şi cadre didactice din 3 universităţi (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți şi Universitatea de Stat din Comrat), reprezentantul Consiliului Naţional pentru Tineret din Moldova, dna Galina PETCU, dar şi experţi/formatori ai Centrului.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale ale copiilor și tinerilor. Obiectivele specifice includ: elaborarea curriculumului şi a materialelor didactice privind educaţia interculturală în formarea iniţială a cadrelor didactice; dezvoltarea competenţelor profesionale de educaţie interculturală ale cadrelor didactice universitare.

Expertul Viorica GORAȘ-POSTICĂ a prezentat o retrospectivă detaliată a proiectelor Centrului, la cei 20 de ani de activitate, inclusiv în domeniul educației interculturale, accentuând contribuția partenerilor de dezvoltare și a sectorului asociativ la promovarea toleranței și acceptarea diversității, ca factor de dezvoltare personală, instituțională și socială. Un alt expert, Tatiana CARTALEANU, s-a referit la experiențele educaționale de succes de la diferite niveluri de învățământ din contextele multiculturale inedite din țara noastră, insistând asupra motivelor pentru care avem de câștigat fiecare din proiectul inițiat, inclusiv prin valorificarea oportunităților din noua comunitatea de învățare, care va crea noi practici de succes de cercetare, predare, învățare și evaluare.

Participanții şi-au exprimat recunoştinţa pentru ”oportunitatea de colaborare, pentru provocarea de a spori eficacitatea procesului educațional universitar, proiectul dat vizând direct formarea viitorilor profesori și dezvoltarea competențelor profesionale” (Maria Ianioglo, Universitatea de Stat din Comrat).

Impactul aşteptat va viza includerea/implementarea competenţei interculturale în planul universitar de învățământ și, în perspectivă, pe termen lung, la creșterea nivelului de toleranță și non-discriminare în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice și sexuale.

Coordonator: Cristina BUJAC, CE PRO DIDACTICA
Contacte: cbujac@prodidactica.md
Tel. 069233782