PRO DIDACTICA 25. Management, leadership și dezvoltare organizațională

Experiența prolifică de 25 de ani confirmă rolul distinct al Centrului în promovarea calității educației și consolidarea continuă a capacităților actanților din sistem. Managementul, leadershipul și dezvoltarea organizațională sunt unele dintre cele mai apreciate domenii de expertiză PRO DIDACTICA. Acestea au fost dezvoltate și valorificate chiar de la începutul activității noastre, or, calitatea și eficiența managementului determină direct performanțele unei instituții de învățământ, iar directorii sunt cei care contribuie la stabilirea viziunii și lansarea schimbărilor pentru catalizarea inovației și sporirea relevanței studiilor. Managerii au un rol decisiv în ceea ce privește asigurarea calității în instituție și desfășurarea procesului educațional în condiții de eficiență maximă. Proiectele Autoevaluarea școlii, Pentru o mai bună responsabilizare și guvernare în școală, CONSEPT. Dezvoltare organizațională sunt doar câteva dintre inițiativele care au creat contexte pentru creștere organizațională și au asigurat mediul de învățare și de schimb de experiență necesar conducătorilor din sistem. Primele proiecte s-au axat pe dezvoltarea organizațională a instituțiilor din învățământul general, iar experiența acumulată a facilitat extinderea ariei de servicii și în alte subsectoare. Astfel, cu suportul partenerilor de dezvoltare, am lansat proiecte și programe pentru învățământul profesional tehnic care au adus o schimbare de viziune și de acțiune, cu impact la nivel de sistem, or, până la moment, de sprijinul Centrului au beneficiat direct, prin varia activități, peste 60% dintre școlile de la această treaptă.

Atât instituțiile din învățământul general, cât și cele din învățământul profesional tehnic au fost implicate într-un proces complex de transformare organizațională. Ghidate de către experți, ele au reușit în premieră să elaboreze planuri de dezvoltare strategică în baza unei autoevaluări obiective. Programele de formare destinate cadrelor manageriale, mentoratul profesionist oferit în actul de evaluare a necesităților de dezvoltare, planificare strategică, monitorizare etc., vizitele de studiu în țară și peste hotare au asigurat o schimbare pozitivă a instituțiilor, contribuind semnificativ la sporirea performanțelor și crearea unor comunități dinamice de învățare. Noțiunile de ”schimbare”, ”leadership”, ”management participativ”, ”echipă”, ”viziune”, ”cultură organizațională” au devenit indispensabile atât la nivel de comunicare organizațională, cât și în actul propriu-zis de conducere. Rezultatele proiectelor și produsele elaborate au fost valorificate și diseminate, așa încât de acestea să beneficieze toți cei interesați. Astfel, programul Management educațional, de 20 de credite, solicitat continuu de cadrele manageriale, a fost acreditat și face parte din oferta curentă de formare a Centrului. Pe site-ul www.prodidactica.md, la rubrica Biblioteca online, pot fi accesate materiale valoroase pentru cadrele de conducere, care oferă repere teoretice și sugestii metodologice referitoare la planificarea strategică și operațională, la managementul calității, la leadership educațional etc., dar și instrumente aplicative pentru varii contexte manageriale.

Creșterea autonomiei instituțiilor educaționale, descentralizarea și așteptările societății referitoare la rezultatele și performanțele școlii sunt doar câțiva factori care evidențiază necesitatea unor lideri și conducători vizionari. În acest sens, PRO DIDACTICA va continua să consolideze competențele profesionale ale managerilor și să ofere un suport adaptat nevoilor actualilor și potențialilor directori de instituții, așa încât aceștia să lanseze viziuni, să motiveze și să inspire, transformând progresiv școala, oamenii și societatea.