PROBLEMATICA PROMOVĂRII EDUCAȚIEI INTERCULTURALE DEZBĂTUTĂ CU SPECIALIȘTI ANACEC

Pestalozzi-EIC

În cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA,  cu sprijinul Fundației pentru copii Pestalozzi din Elveția, s-au desfășurat două ateliere online, cu tematica EIC. Astfel, specialiștii din Direcția Evaluare în învățământul superior, condusă de dna F. BANU, au fost sensibilizați cu privire la necesitatea promovării extinse a EIC în procesul de evaluare a instituțiilor de învățământ superior. În calitate de suport legal pentru inițiativa dată, servește Ordinul MECC nr. 1198, din 02.11.2020,  Cu privire la cursul de Educație interculturală, care prevede ”a elabora și a organiza, incepând cu anul academic 020-2021, cursul de Educație interculturală pentru studenții ciclului I – Licență, din domeniul Științe ale educației, drept componentă obligatorie in formarea inițială a cadrelor didactice din învățământul superior, în volum de 2 credite de studii ECTS (60 de ore academice), reprezentând standard educațional de stat în domeniu.

În acest context, expertul superior din proiect, V. GORAȘ-POSTICĂ, a elaborat agenda atelierelor, care a inclus subiecte cu caracter informativ și formativ de dezvoltare a competenței interculturale, facilitând și demersul didactic aferent. Au fost prezentate și analizate din prisma EIC documentele curente de politici educaționale, începând cu Codul Educației al Republicii Moldova (2014), continuând cu Cadrul de referință al Curriculumului pentru învățământul superior (2017) și finalizând cu unele practici de succes de elaborare a primei generații de curriculum universitar EIC (2020), însoțit de Ghid metodologic și de suport de curs, pornind de la contextul multicultural în care se pregătesc cadre didactice de 3 universități din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și Universitatea de Stat din Comrat.

Participanților li s-a oferit posibilitatea de autoevaluare a competenței interculturale, în baza unui test standardizat, dar și un suport teoretic relevant din surse de referință la temă. Dezbaterile ulterioare s-au axat pe oportunitățile de valorificare a resurselor create în proiect, cu accent pe implementarea Ordinului MECC. În acest sens, Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă (2016), aflată, la moment, în proces de completare și dezbateri publice, este deschisă pentru aceste schimbări, iar Fișele de evaluare utilizate de experții ANACEC în procesul de evaluare, vor fi completate cu indicatori EIC, pentru a aprecia calitatea implementării curricululumului EIC, dar și pentru constatarea nivelului de reflectare a dimensiunii EIC în documentele universitare strategice.

Deoarece suntem la prima inițiativă de acest gen, sperăm la o extindere a parteneriatului cu ANACEC, întru îmbunătățirea educației interculturale nu doar la nivel de politici, ci și de practici funcționale, în beneficiul tuturor actorilor educaționali și sociali, pentru asigurarea calității și relevanței educației universitare.