PROFESORI DIN IALOVENI ŞI ŞTEFAN VODĂ AU OPTAT SĂ REALIZEZE PROGRAMUL COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ CU CE PRO DIDACTICA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este încadrat în procesul de pilotare a  programelor de formare la solicitarea beneficiarilor, organizând cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Astfel, în perioada martie-iunie, curent,  în teritoriu,  se desfăşoară programul complex de formare pentru cadrele didactice de la LT Puhoi, LT Ţipala, Gimnaziul Văratic, rn. Ialoveni şi LT Maria Bieşu, s.Volintiri, Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Gimnaziul Răscăieţi şi Răscăieţii Noi, rn. Ştefan Vodă. Activitatea cuprinde modulele de psihopedagogie, didactica disciplinelor, tehnologii informaţionale în educaţie şi cursul opţional pentru dezvoltarea profesională. Până la moment, obiectivele propuse în cadrul modulelor realizate au fost atinse, o dovadă fiind şi aplicaţiile practice  în baza subiectelor abordate, dar şi opiniile proprii ale participanţilor exprimate în chestionarele de evaluare.  Cursanţii au apreciat utilitatea subiectelor abordate claritatea prezentărilor şi răspunsurile la întrebările pe care le-au avut. De asemenea, s-a remarcat noutatea în subiectele legate de diplomaţia pedagogică şi managementul dezvoltării personale, ca aspecte importante din Standardele de evaluare a cadrelor didactice. La fiecare sesiune a fost rezervat timp pentru dialog şi s-a răspuns specific la fiecare întrebare, parvenită din contexte concrete. Menţionăm că interesul cursanţilor pentru subiectele studiate a fost mare, profesorii fiind motivaţi să înveţe ceva nou, de utilitate practică imediată. Formatorii au menţionat că s-a remarcat o evoluţie în înţelegerea şi aplicarea conceptelor abordate. Grupurile de cursanţi sunt eterogene ca vârstă şi experienţă profesională, dar interesaţi de formare şi de schimb de experienţă. Li s-au oferit şi teme individuale pentru studiu, care se vor dezbate la sesiunile de  follow-up, prin valorificarea inclusiv a materialelor de pe site-ul Centrului.

Aducem mulţumiri pentru implicare formatorilor Centrului, care deţin o vastă experienţă în domeniu şi care au o mare priză la practicieni: Viorica Goraş-Postică,  Angela Tomiţa, Nina Mândru, Olga Morozan, Galina Filip, Daniela State, Viorel Bocancea, Ludmila Afteni etc.

Lilia Nahaba,
Coordonator de program