PROFESORII COLEGIULUI ECOLOGIC S-AU MOBILIZAT PENTRU A-ȘI DEZVOLTA COMPETENȚELE DE PROIECTARE

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, peste 40 de cadre didactice şi manageriale de la Colegiul Ecologic din Chişinău au fost implicaţi într-un program complex de dezvoltare profesională, constituit din două module: Managementul proiectelor educaţionale şi Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituţiei.

Activitatea, desfăşurată la solicitarea dnei director Nina Negară, a avut loc în incinta instituţiei, fiind facilitată de formatorii cu experienţă – Svetlana Şişcanu şi Viorica Goraş-Postică. Avantajul formării date, pentru o echipă consistentă de manageri şi profesori din aceeaşi instituţie, s-a manifestat prin: abordarea holistică a formării continue, prin consolidarea echipei şi educarea stării de bine în baza unor activităţi psihoemoţionale cu caracter energizant, dar şi prin schimbul de experienţă şi canalizarea strategiilor interactive de învăţare şi de aplicare în elaborarea unor proiecte concrete, specifice contextului şi problemelor cu care se confruntă elevii, profesorii, întreagă şcoală aici şi acum.

Din agenda primului modul au făcut parte subiecte, precum: conceptul de proiect; exigenţe pentru elaborarea etapizată a documentului de proiect/formularului, începând cu identificarea problemelor şi analiza lor, continuând cu elaborarea obiectivelor după modelul SMART, urmată de activităţi şi rezultate, de iniţierea unor parteneriate viabile şi terminând cu elaborarea bugetului şi cu rigorile de monitorizare şi evaluare a proiectelor de intervenţie/investiţii extra-bugetare. S-a ajuns, în mod argumentat, la concluzia că nu este deloc uşor astăzi a găsi finanţatori pentru multiplele probleme adunate într-o instituţie publică şi că munca de scriere şi de căutare de fonduri/fundraising urmează a fi intensificată şi monitorizată de echipa de administraţie, cu sprijinul întregului colectiv.

Elaborarea participativă a Planului de dezvoltare strategică a instituţiei a fost tema modulului 2, realizat în baza ghidului, elaborat de formatorii CE PRO DIDACTICA http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2016/12/Ghid_PDS.pdf, un mijloc didactic unic şi funcţional, apreciat de practicieni şi luat ca algoritm pentru procesul următor de actualizare ale PDŞ. Printre achiziţiile importante, subliniate de participanţi, remarcăm: structura PDŞ, elaborarea sa de o manieră participativă, metodologia identificării problemelor, formularea corectă a obiectivelor, necesitatea elaborării planului de monitorizare şi evaluare, însoţit de instrumente adecvate de măsurare a rezultatelor etc.

Ca ultimă etapă, firească pentru un program de formare, a fost important să identificăm intenţiile de aplicare a celor învăţate, printre care au fost: să scriu un proiect pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiei; să caut surse de finanţare pentru ideile noastre; să aplic şi în grupa de elevi unele idei de la curs; să scriu un proiect ecologic în cadrul catedrei, împreună cu elevii; să elaborez un proiect pentru amenajarea sălii de odihnă din cămin şi a teritoriului aferent acestuia; să particip activ la revizuirea PDŞ; să implicăm toţi colegii, inclusiv şefii de subdiviziuni, în elaborarea PDŞ; să devin o persoană mulţumită de succesele pe care le obţin; să-mi pun umărul la consolidarea spiritului de echipă între profesorii din Colegiu; să mai particip la cursuri organizate de CE PRO DIDACTICA etc.

În final, apreciem interesul, atitudinea pozitivă, gradul înalt de implicare al participanţilor, deschiderea pentru învăţarea lucrurilor noi şi dorinţa de mobilizare pentru ameliorarea calităţii educaţiei în colegiu, prin elaborarea şi implementarea reuşită a proiectelor şi a PDŞ-ului. În pofida oboselii de la sfârşit de an şi a obligaţiilor de raportare, cursanţii au contribuit la crearea unei atmosfere pozitive, având certitudinea că le este util să participe la asemenea formări şi că toţi colegii merită să beneficieze de ele, mai ales că managerul instituţiei depune eforturi considerabile în acest sens.

Viorica Goraş-Postică