Profesorii universitari proiectează dezvoltarea educației interculturale în curriculum-ul pedagogic

Pestalozzi-EIC

La finalul primului an de proiect, pe 2 decembrie curent, echipa de la CE PRO DIDACTICA a realizat o vizită de monitorizare și proiectare la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în cadrul căreia s-a întâlnit cu echipa locală din cadrul instituției partenere. Coordonatorul instituțional, dna dr. conf. univ. Larisa SADOVEI, a convocat viitorii autori ai pieselor curriculare, dar și metodiștii, responsabili de stagiile de practică pedagogică. Ca rezultat al deliberărilor, distribuirea dimensiunii EIC în curricula universitare se prezintă astfel: abordarea modulară la disciplinele: Teoria generală a educației, Etnografie, Limbi străine, Psihologie, Istoria artelor plastice; abordarea tematică: Didactica limbii și literaturii române, Dezvoltarea personală, Pedagogia învățământului preșcolar, Pedagogia învățământului  primar, Literatura universală, Didactica limbilor străine, Didactica artelor plastice, Istorie, Geografie etc.

În vizorul cadrelor didactice și manageriale a fost și elaborarea unui Îndrumar pentru stagiile de practică, care va ajuta studenții să valorifice mutiaspectual educația interculturală și educația de gen la diferite discipline prin activități didactice și extrașcolare.

Ne-am bucurat să discutăm în mod deschis cu colegii, să-i vedem cooperanți și interesați de promovarea și dezvoltarea educației interculturale în rândul viitorilor educatori de grădiniță, învățători și profesori de la diferite discipline socioumaniste. Sperăm ca și impactul intervenției finanțată de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția să fie unul extins și de durată, pentru sporirea toleranței și a respectului pentru cei diferiți de noi, care au aceleași drepturi și aceleași șanse.