PROGRAM DE FORMARE PENTRU IMPLEMENTAREA DISCIPLINEI ”STANDARDE DE CALITATE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

devram_15.12

În perioadele 27-28 noiembrie, 4-5 şi 15-16 decembrie, C. E. PRO DIDACTICA a desfăşurat un program de formare în vederea implementării în învăţământul profesional tehnic agricol  a unei noi discipline  –  ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar”, în baza curriculumului recent elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.  

Curriculumul vine să răspunde nevoilor economiei naţionale privind formarea unor specialişti competenţi şi calificaţi, capabili să utilizeze standardele naţionale, europene şi internaţionale în activităţile din sector, inclusiv ca instrumente de reglare a pieţei şi de asigurare a unei producţii durabile.

Disciplina ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” va fi predată la specialităţile:”Viticultură şi oenologie”, ”Tehnologia produselor de origine vegetală”, ”Legumicultură şi pomicultură”, ”Siguranţa produselor agroalimentare”, ”Cultivator de legume şi fructe”, ”Mecanică agricolă”, ”Tehnologia produselor de origine animală”, ”Agronomie”. Elevii, viitori agronomi, tehnicieni în industria alimentară şi în asigurarea calităţii, felceri veterinari etc., vor fi familiarizaţi cu activitatea de standardizare pentru asigurarea calităţii în domeniul agroalimentar.

Pe parcursul celor trei module de instruire online, formatorii, Natalia Raischi şi Iuliu Ţurcan, le-au oferit celor 14 participanţi, profesori din toate instituţiile ÎPT de profil, îndrumări metodologice detaliate privind proiectarea şi organizarea activităţii didactice la fiecare dintre cele 18 unităţi de învăţare.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.