PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA ”LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC” PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR ȘI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

ATIC

În perioada 13-15 noiembrie 2018, în incinta Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) a fost organizat programul de formare a cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului ”Limba engleză aplicată în domeniul TIC” pentru învăţământul profesional tehnic secundar și postsecundar. Curriculumul și ghidul metodologic au fost elaborate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anilor 2017-2018.

Autorii, Rodica PĂDURARU, grad didactic I, profesoară de limba engleză, CEITI, şi Olga MOROZAN, lector universitar, doctorandă, vice-președinte al Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație, cu experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu, au prezentat structura, abordarea metodologică a noului curriculum şi au desfăşurat câteva lecţii-model în baza unităţilor propuse de învăţare.

Curriculumul ”Limba engleză aplicată în domeniul TIC” are un conţinut modern, este actual, util, aplicabil şi inovativ, se bazează pe abordări inovatoare de predare – constructivistă, interdisciplinară şi comunicativă, cu accent pe cel ce învață și pe integrarea tehnologiilor educaţionale (TIC) în procesul de predare, învăţare şi evaluare. Majoritatea participanților nu au avut experiență similară în lucrul cu noile abordări metodologice ale pedagogiei constructiviste în procesul de predare-învățare-evaluare. Acest fapt denotă utilitatea documentelor curriculare elaborate și a stagiului de instruire curent.

Cele 22 de profesoare de limbă engleză au avut posibilitatea să realizeze activități practice, care au inclus: metode centrate pe cursanți, activități eficiente de învățare bazate pe probleme, inițiative de instruire bazate pe conținut și angajări dedicate învățării serviciilor; toate combinate cu peste 100 de instrumente web și platforme online pentru o mai bună achiziție de expertiză de specialitate.

Participantele au manifestat un interes deosebit pentru toate conținuturile practice analizate, în special modelele de lecții, în special modelele de lecții și instrumentele web, care permit crearea de activități interactive. Fiecare din ei au remarcat utilitatea stagiului de formare, au apreciat la maxim metodele și instrumentele propuse, atmosfera creată în cadrul instruirii și profesionalismul formatorilor. Exercițiile propuse și analiza lor au contribuit la schimbarea atitudinii față de posibilitățile aplicării abordării constructiviste în învățământul profesional tehnic.

Profesoarele au menționat utilitatea imensă a stagiului de formare, a metodelor și instrumentelor propuse și au apreciat înalt profesionalismul formatorilor și atmosfera creată pe parcursul zilelor de instruire. Acestea au  studiat posibilitățile practice ale aplicării abordării constructiviste în cadrul orelor de Limba engleză aplicată în domeniul TIC, mânuind o suită de tehnici și instrumente web, care le-au permis să concluzioneze că acestea pot fi integrate cu succes în procesul de predare-evaluare-învățare, fiind utile atât pentru cadre didactice cât și pentru elevi.

Câteva din comentariile participanților: ”Seminarul a fost foarte interesant, productiv, cu multe informații noi și utile”, ”Platforme extrem de utile și interesante pentru a desfășura orele de limbă engleză aplicată”, ”Am rămas impresionată de ceea ce am luat de la acest seminar. Consider că va fi de mare folos informația primită. Mi-a plăcut mult faptul că majoritatea activităților le-am simulat și le-am înțeles mai bine”.

Fiecare participant a primit donație câte un curriculum ”Limba engleză aplicată în domeniul TIC” și până la sfârșitul proiectului vor primi și câte un ghid metodologic, ca suport în implementarea curriculumului respectiv.