PROGRAME DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN PROIECTUL ”EDUCAŢIE DE GEN PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII” SPRIJINIT DE FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA

CEPD    soros

În lunile august şi septembrie curent peste 50 de cadre didactice (3 grupe) au participat la programele de formare interactivă pentru abilitarea profesională de predare, conform curriculumului şi materialelor didactice actualizate, a disciplinei opţionale EDUCAŢIE PENTRU ECHITATE DE GEN ŞI ŞANSE EGALE.

Programul de formare se desfăşoară în formatul 3+1, 3 zile de training şi o zi de certificare, în care profesorii asistă la un schimb dirijat de experienţă, împărtăşind primele rezultate (su ccese şi probleme)  pe marginea aplicării celor învăţate la PRO DIDACTICA. Posibilităţile de aplicare sînt diverse de la ore opţionale, la cele de dirigenţie, dar şi cu utilizarea materialelor la şedinţele cu părinţii sau la seminarele metodice din şcoli. Săptămîna trecută prima grupă a încheiat programul şi am putut să concluzionăm pe marginea eficienţei, actualităţii, dar şi atractivităţii demersurilor didactice. Profesorii demonstrează interes şi motivaţie sporită în învăţarea subiectului dat, util în plan personal şi profesional în societatea noastră în care, stereotipurile de gen, comportamentele discriminatorii mai victimizează încă multe persoane, cu consecinţe pentru întreaga viaţă.

Programul va continua în lunile octombrie-noiembrie şi va integra atît profesori de pe ambele maluri ale Nistrului, cît şi manageri de la Direcţiile de Educaţie, Tineret şi Sport şi activişti din ONG-uri.

Formatoare: Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Loretta HANDRABURA

Lilia NAHABA,
coordonatoare de proiect