PROGRAMUL DE BURSE UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI LA ETAPA DE BILANŢURI

În cadrul activităţilor de follow-up organizate pe 8 februarie, 21 şi 28 martie au fost prezentate şi discutate rezultatele activităţilor desfăşurate de către cursanţi la locul lor de trai.

Majoritatatea profesorilor, beneficiari ai Programului de Burse, a implicat în activităţile de pe teren elevi şi profesori din şcolile pe care le reprezintă, părinţii şi subiecţii comunitari rămînînd în acelaşi timp mai puţin receptivi la problemele cu care se confruntă copiii rămaşi singuri acasă…
În rezultatul demarării pe teren a procesului de sensibilizare şi prevenire a posibilelor riscuri pentru această categorie de copii, profesorii au conştientizat definitiv drama şi respectiv greutatea poverii lăsate pe umerii copiilor.
Un rezultat absolut impresionant şi valoros pentru toată lumea este acela că ghidul „Învăţ să fiu”, după cum relatează profesorii, reprezintă un instrument operativ şi eficace în lucrul la clasă. În urma utilizării sistematice a materiei didactice oferite de către acesta, cursanţii constată o îmbunătăţire substanţială a procesului de comunicare cu şi între elevi.

Violeta Dumitraşcu,
Coordonatoare de proiect