PROGRAMUL DE INIȚIERE ÎN PLANIFICAREA AFACERII PENTRU TINERII FERMIERI

Devram-logo_page-0001

Programul de formare on-line ”Dezvoltarea planului de afaceri”, lansat săptămâna trecută, pentru un grup de 20 de tineri fermieri, reprezentând toate zonele republicii, care și-au ales ca domeniu de activitate creșterea de legume, cereale, plante aromatice, pomi fructiferi, flori, căpșuni sau bovine, dar și apicultura, comerțul cu amănuntul etc., se apropie de final.

Participanții au beneficiat de o instruire temeinică, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor de elaborare a planului de afaceri, pentru perfecționarea actualei activități economice sau înființarea de noi întreprinderi. Agenda instruirilor a inclus următoarele subiecte: Planificarea afacerii. Analiza și strategia afacerii; Planul de afaceri: necesitatea și componentele acestuia; Managementul întreprinderii: descrierea afacerii și descrierea produsului. Planul operațional al întreprinderii; Marketing și vânzări: piața și consumatorii, segmente de consumatori, clientul ideal, politica de produs și politica de preț, promovarea afacerii; Managementul financiar și analiza financiară etc.

Sesiunile de training au oferit informaţii și instrumente care să vină în sprijinul oamenilor de afaceri în completarea cunoștinţelor și dezvoltarea abilităţilor, au încurajat învățarea reciprocă și activitatea individuală, formatorii folosind ca metode de lucru analiza SWOT, exercițiul, prezentarea, dezbaterea etc.

Programul de formare este realizat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.