Programul ”Evaluarea calității în învățământul general” are noi absolvenți

Săptămâna curentă, C.E. PRO DIDACTICA a demarat cu o activitate de follow-up, în cadrul programului ”EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL”, acreditat de ANACEC. Pentru această activitate, cursanții – 40 de manageri și cadre didactice din școli și grădinițe cu predare în limba rusă – au completat cu dovezi și constatări indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a instituțiilor educaționale și indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ. Temele de casă au fost prezentate în plen și analizate, fiecare beneficiind de un feedback constructiv din partea celor prezenți.


Programul, desfășurat online în perioada 17-27 martie, a avut drept scop dezvoltarea competențelor corpului managerial și profesoral specifice evaluării calității procesului instructiv-educativ, pentru a răspunde calificat necesităților și așteptărilor domeniului. Ghidați de formatorii Lucia ARGINT-CĂLDARE și Alexei ȘEVCIUC, participanții au abordat aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului;
obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc.


Programul de formare ”EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL” așteaptă noi doritori de a-și perfecționa competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.