Programul MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, la primii săi absolvenți

Activitatea de follow-up de astăzi a încheiat programul de formare continuă MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, derulat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
Programul, desfășurat, în perioada 29 noiembrie-29 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron, a avut drept beneficiari 19 directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni – reprezentanți ai teatrelor, muzeelor, bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică. Acesta și-a fixat drept scop să contribuie la sporirea eficienței și a calității activității de conducere din instituțiile culturale prin dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor echipelor responsabile de domeniu.
Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Proiectele culturale; Planificarea activității instituției și Planul de dezvoltare strategică; Managementul inovațional și digitalizarea etc. sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul instruirii, sub îndrumarea formatoarelor Svetlana ȘIȘCANU și Daniela VACARCIUC.
Pentru activitatea de final, cursanții au avut ca temă de casă să analizeze nevoile instituției în care activează, să formuleze un obiectiv strategic, iar în baza lui – un obiectiv operațional și acțiunile pe care le implică realizarea acestuia.
Lucrările au fost prezentate în plen, fiind evaluate în baza câtorva criterii: relevanța problemei alese pentru instituție, formularea corectă a obiectivului strategic și identificarea corectă a celui operațional; respectarea grilei de operaționalizare activități, termen, responsabili, resurse, indicatori; stabilirea activităților în ordine logică; proiectarea acțiunilor de evaluare.