PROIECTE MICI, CU REZULTATE MARI ȘI DE IMPACT

Gppac

Pe 29 decembrie curent, a avut loc Conferința online de bilanț a proiectului ”Extinderea implementării disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți” în școlile din R. Moldova – 2020”, sprijinit de Non Violence International din SUA, la inițiativa rețelei GPPAC, regiunea Europei de Est. Evenimentul a parcurs următoarele obiective specifice: evaluarea intermediară a rezultatelor implementării disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți” în clasele I-IV, din raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă, în particular și din republică, în general; parcurgerea analitică și interactivă a conținuturilor curriculare pentru semestrul 2; facilitarea schimbului de experiență între cele peste 60 de cadre didactice prezente.

La deschiderea Conferinței, cu un cuvânt de salut, au venit dna A. NIKITCENKO, expert proiect, reprezentant MECC și L. PRODAN, șef-adjunct D.E. Anenii Noi. V. GORAȘ-POSTICĂ, coordonatoarea proiectului, a analizat reperele din evoluția proiectelor dedicate predării-învățării disciplinei n.1 din lista opționalelor recomandate de MECC, al treilea an deja, în peste 200 de instituții din țară. Rezultate preliminare ale proiectului în raioanele noi au fost enunțate de V. SLOBOZIAN, coordonatoare Clasele primare Anenii Noi, E. TUDOREAN, coordonatoare Clasele primare, Ștefan Vodă și de M. CRACAN, coordonatoare Diriginți, profesori de gimnaziu din Anenii Noi. Ulterior, au urmat intervenții scurte pe marginea bunelor practici ale cadrelor didactice. Unele dintre ele pot fi găsite pe adresele: https://www.thinglink.com/scene/1364268792149966853?fbclid=IwAR1eas_UbEHngRxJhC_a6UjDQ23lGARtB6Kub1BElSBhmYR3FLFhyjMVTtQ; https://www.storyjumper.com/book/read/88384955/21-septembrie-2020?fbclid=IwAR1D0fuTF9FgItEfSntrhaYiNOcM0U7XjtO1ZpIL50o43-vNXVrAeIOzc1E#

Rezultatele evaluării proiectului la nivel național după 7 ani de implementare și unele experiențe de succes au fost prezentate de A. PȘENICINÂI, LT ”Ion Creangă”, Soroca;  A. MUSTEA, LT ”A. Mateevici”, Dondușeni; N. PECENIUK, LT ”Const. Popovici”, Nihoreni, Râșcani și T. Okuneva, LT ”A. Pușkin”, Chișinău.

Recomandările metodice pentru predarea-învățarea Culturii bunei vecinătăți în semestrul 2 au fost făcute de către D. STATE, care a creat și unele instrumente digitale, create de manieră interactivă în cadrul programului de formare:  http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/07/Competenta_Interculturala.pdf

https://ro.padlet.com/danielastate76/Bookmarks; https://wordwall.net/resource/1075482/meserii

https://wordwall.net/resource/8190889/meseriihttps://wordwall.net/resource/4312736/meserii

https://wordwall.net/community?localeId=2072&query=moldovahttps://wordwall.net/resource/6962922/europa

https://wordwall.net/resource/2919607/portul-na%C8%9Bional-rom%C3%A2nesc-costumul-de-s%C4%83rb%C4%83toare

Dintre feedback-urile lăsate pe Chat-ul de la Google meet, am extras câteva: ”Comunitate educațională extraordinară, vă mulțumim pentru formare, schimb de bune practici, de oportunități și dezvoltare” (I. POPAN, LT ”E.Nicula Mereni); ”Un seminar extraordinar! Am realizat un schimb de idei, de metode și de multe lucruri utile.” (V. PORCESCU, Gimn. Roșcani; ”Прекрасно организованный семинар! Как всегда на высоте. Научно. Доступно. Креативно” (N. PECENIUK). Toți participanții la Conferință, dar și la proiectul dat, au primit certificate și au fost îndemnați să se implice în continuare în derularea inițiativei date, ca exemplu pentru alte cadre didactice din republică.