PROIECTUL ”CONTRIBUŢII LA PROFESIONALIZAREA PRACTICIENILOR ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR”

as

La 20 decembrie curent, la CE PRO DIDACTICA, a avut loc întrunirea de bilanţ la modulul de formare a formatorilor în educaţia adulţilor, organizat de C.E. PRO DIDACTICA, în lunile octombrie-decembrie. Participanţii au fost salutaţi de dna R. BEZEDE, preşedinta Centrului şi de dna Adela SCUTARU-GUȚU, director executiv DVV-Moldova, care a oferit mai multe detalii cu privire la activitatea DVV la nivel internaţional şi naţional. În numele beneficiarilor DVV în Moldova, a vorbit dna Ina VUTCARIOV, de la A.O. „Viaţa Nouă”, prezentând rezultatele a 2 proiecte de educaţie a adulţilor în penitenciare.

Sesiunea interactivă a pus în discuţie potenţialul de care dispunem la moment şi pe care îl putem valorifica în continuare în domeniul educaţiei adulţilor, inclusiv prin colaborare cu DVV International şi cu C.E. PRO DIDACTICA,  participanţii opinând că este îmbucurător că noi avem: resursa umană (formatori, psihologi); organizaţii, comunităţi cu potenţial de implicare; echipamente şi spaţii disponibile în organizaţiile noastre; experienţă de activităţi în proiecte; finanţatori; seniori (cu multe idei, entuziasm); grupuri eterogene de beneficiari; idei valoroase de proiecte; voluntari disponibili; trend demografic (nr. mic de copii, nevoi de redimensionare a meseriilor). Al doilea aspect a ţinut de felul în care mai putem aplica cele învăţate în modulele de formare de la C.E. PRO DIDACTICA în organizaţia fiecărui participant. Participanţii au enunţat: să oferim a doua şansă pentru cei care au ieşit din sistem fără a absolvi; să creăm Asociaţia Naţională în Educaţia Adulţilor (E.A.); să deschidem mai multe Centre de E.A. (locale, regionale); să adaptăm statutul şi misiunea ONG-urilor în cheia E.A.; să avem necesităţi de consiliere juridică şi de management financiar în crearea A.O.; să popularizăm intensiv şi extensiv conceptul de E.A.; să mai facem formări în domeniul scrierii de proiecte pentru E.A., marketing etc.; să creăm reţele, forumuri; să învăţăm să devenim producători, nu doar consumatori de fonduri străine; să iniţiem sărbătorirea Zilei E.A. în comunităţile noastre; să continuăm colaborarea prin crearea bazei de date şi a întâlnirilor, cel puţin, anuale; să organizăm un Atelier naţional cu toţi stakeholders (M.E.); să ne întâlnim mai des la mai multe activităţi comune.

În concluzie, considerăm că a fost o activitate utilă şi consistentă şi se merită să continuăm colaborarea pe domeniile sugerate de participanţi, mai ales că există mari deschideri de implicare şi colaborare.