Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: o nouă generație de formatori pentru educația adulților

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”.

În acest context, în perioada 28 februarie-27 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat offline programul ”Formarea continuă a formatorilor”. Având drept obiectiv pregătirea de formatori pentru educația adulților, cele câteva sesiuni de instruire, facilitate de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, au abordat două componente importante pentru o mai eficientă derulare a activităților în sală: ”Trainingul − formă de bază în instruirea adulților” și ”Modelul ADDIE − cadru în proiectarea și dezvoltarea programelor de formare”. Demersurile formatoarelor au fost direcționate spre dobândirea, consolidarea sau aprofundarea cunoștințelor necesare înțelegerii, organizării și facilitării procesului de învățare individuală și în grup la această vârstă. De asemenea, ele au țintit dezvoltarea competențelor de creare a unui mediu de învățare sigur și prietenos, de sprijinire a formabililor în identificarea nevoilor de învățare și în depășirea barierelor; de înțelegere a dinamicii grupului pentru alegerea modalităților și mijloacelor optime de realizare a activităților, de motivare pentru învățare, de integrare cu succes a instrumentelor și tehnologiilor disponibile, de evaluare a impactului învățării etc.

Ce înseamnă să fii formator și ce este un training; concepții despre training; structura, designul unui training; fazele proiectării trainingului; acțiunile trainerului la diferite etape de formare (pre-training, training și post-training), modalități de desfășurare a unui training și cerințele față de acesta, situații dificile în cadrul trainingului și soluții de rezolvare etc. sunt doar câteva dintre aspectele puse în discuție. De o atenție aparte s-au bucurat subiectele legate de educația sexuală comprehensivă a adolescenților, cu accent pe implementarea acesteia în școală.

Scenariul instruirii a mizat pe livrare de modele, pe responsabilitatea participanților față de propria formare, pe acumulare și schimb de experiență. A mizat pe contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor de grup, pe disponibilitatea de a învăța împreună și de la ceilalți. A mizat pe interactivitate, pe implicare și colaborare. El și-a propus pentru exersare numeroase tehnici și metode de dezvoltare a gândirii critice, în vederea unei mai bune utilizări a acestora cu beneficiarii finali: Cât de bine știi cine ești? Grila inteligentă, SINELG, Pixuri în pahar, Inventarul de valori personale, Gândește – Perechi – Prezintă, MOZAIC etc.
Pentru activitatea de follow-up, cei 15 cursanți, cadre didactice și psihologi, au avut ca temă de casă planificarea unei secvențe de training de o zi cu adulții. Lucrările au fost prezentate în plen și analizate detaliat. Feedbackul oferit de colegi și formatoare a cuprins recomandări concrete de îmbunătățire a calității demersului de formare.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova este implementat de Centrul educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *