Proiectul Shift Edu: Conferința de bilanț

shift-edu-2

Astăzi, 25 martie 2022, implementatori, parteneri și beneficiari ai proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, realizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, s-au întrunit la Centrul de Excelență în Transporturi pentru conferința de încheiere. Agenda evenimentului, cu o triplă semnificație, a inclus lansarea a 6 săli de studiu moderne, prezentarea rezultatelor proiectului, precum și conturarea unei viziuni privind continuarea schimbărilor inițiate de proiect și replicarea bunelor sale practici.

Derulat în perioada decembrie 2018-martie 2022, Shift Edu și-a propus să contribuie la sporirea numărului de tineri și tinere din învățământul profesional tehnic (ÎPT) care posedă competențe relevante pentru o inserție socioprofesională de succes, precum și la creșterea accesului la studii de calitate, prin integrarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în procesul educațional. Activitățile acestuia au vizat nu numai cele 7 școli-pilot, dar și alte instituții de ÎPT, de ele beneficiind circa 350 de cadre manageriale și didactice și peste 5000 de elevi.

Cele patru direcții de acțiune ale proiectului au înregistrat rezultate cu un impact de durată pentru sistem, principalele fiind:

  • Rezultatul 1: formarea a 30 cadre de conducere în managementul strategic și al schimbării; conceperea și pilotarea, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Banca Mondială, a modulelor e-admitere și e-registru SIME, în baza cărora au depus acte în format electronic 3406 elevi; sprijinirea a 7 instituții beneficiare în elaborarea/completarea planurilor de dezvoltare strategică instituționale sub aspectul integrării TIC în procesul instructiv-educativ;
  • Rezultatul 2: elaborarea, acreditarea, digitalizarea și includerea în oferta de formare a CEITI a curriculumului programului de formare profesională continuă ”Dezvoltarea de competențe digitale ale cadrelor didactice din IPT” și pregătirea a 17 formatori să implementeze programul respectiv; desfășurarea de programe de formare a competențelor digitale cu participarea a 200 de cadre didactice; formarea a 27 de cadre didactice pentru activități de mentorat;
  • Rezultatul 3: formarea a 63 de profesori în crearea resurselor educaționale; elaborarea a 3 ghiduri metodologice la specialitățile agricultură, pedagogie și transport auto și a 6 tutoriale video cu instrucțiuni de utilizare a instrumentelor web pentru învățarea online; crearea de către beneficiari a 30 de resurse educaționale deschise (disponibile pe pagina http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/shift-edu/); organizarea a 3 evenimente publice de promovare a educației deschise și a resurselor educaționale deschise;
  • Rezultatul 4: modernizarea a 6 spații de învățare prin dotarea acestora cu mobilier modular și echipamente performante (18 laptopuri, 40 de tablete, 3 display-uri și table interactive, 3 televizoare, 10 seturi de robotică, platforma ”Electude”); organizarea unui concurs pentru cele mai bune resurse educaționale digitale (10 cadre didactice din 26 de concurenți au fost premiate cu laptopuri); crearea și consolidarea comunității online a cadrelor didactice din ÎPT pentru schimb de experiență, din care fac parte circa 1300 de persoane.

Prezentă la eveniment, doamna Galina Rusu, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării, a reiterat importanța proiectului Shift Edu și a efortului tuturor părților implicate pentru capacitarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a-și îndeplini cu succes misiunea de pregătire a unor specialiști competitivi pentru economia republicii.

În alocuțiunea sa, domnul Gunther Zimmer, Șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a menționat că: ”După secole de mecanizare, electrificare și automatizare, am intrat în secolul digitalizării, care va schimba continuu modul în care lucrăm și declanșăm procese de anvergură. Digitalizarea va schimba modul în care producem, oferim servicii, consumăm și, în cele din urmă, modul în care trăim. De aceea, credem că acest proiect este semnificativ și de sprijin pentru cetățeni, în special pentru tinerii Moldovei, pentru a-i pregăti de viitor”.

”Beneficiul major al acestui proiect rezidă în asigurarea sustenabilității intervențiilor la toate nivelurile, așa încât competențele digitale formate să contribuie la o bună integrare profesională a tinerilor. Astfel, programul de formare continuă, acreditat în premieră și destinat cadrelor didactice din ÎPT; cele 2 module din SIME, care urmează a fi extinse la nivel de sistem; resursele educaționale deschise; sălile de studiu; investiția în capitalul uman și schimbarea de atitudine a cadrelor didactice și manageriale sunt dovezile/argumentele-cheie în acest sens”, a concluzionat doamna Rima Bezede, Președintele Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

În opinia  cadrelor manageriale și didactice participante, proiectul Shift Edu a însemnat nu doar dezvoltarea unor competențe necesare pregătirii de specialiști în corespundere cu cerințele actuale ale societății, ci și conștientizarea faptului că sistemul educațional trebuie să  învețe tinerii să folosească dispozitivele digitale și internetul responsabil, eficient și etic, în beneficiul tuturor.  A însemnat o schimbare de abordare a proceselor din școală, o schimbare de mentalitate și viziune.

*Instituțiile-pilot ale proiectului Shift Edu: Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău;  Centrul de Excelență în Transporturi;  Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale; Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul; Colegiul Politehnic din Bălți; Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul; Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.