PROIECTUL SHIFT EDU SPRIJINĂ PROGRAMUL NAȚIONAL DE ALFABETIZARE DIGITALĂ

Modulele Programului de formare continuă dezvoltat în cadrul proiectului Shift Edu „Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, contribuie la desfășurarea etapei a II-a a „Programului național de alfabetizare digitală a cadrelor didactice”, lansat recent de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Programul național își propune ca până la 1 septembrie curent tot personalul didactic din instituțiile de învățământ profesional tehnic să posede competențele TIC necesare pentru desfășurarea procesului educaţional în noul an de studiu. Această inițiativă de alfabetizare digitală se va derula în 3 etape. În primă etapă instruirea este realizată în cascadă și are drept grup-țintă cadre didactice care nu posedă competențe digitale.

A doua etapă a Programului național se va realiza autoghidat, la distanță, în baza programului de formare „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” conceptualizat în cadrul proiectului Shift Edu și realizat online în perioada 14-29 aprilie curent.

Programul „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” vine să ofere profesorilor practicieni instrumente digitale inovative pentru realizarea tuturor tipurilor de activități educaționale.  Concepția acestuia este determinată de un set de module în care sunt analizate multiaspectual componentele de natură digitală (hardware, software, comunicații, atitudini și comportament): Competența digitală pentru dezvoltare și etică profesională; Comunicarea digitală; Resurse digitale pentru instruire; Managementul clasei; Evaluarea asistată de TIC, competențele vizate fiind: competența de comunicare, relaționare și angajament profesional; competența de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; competența de predare și învățare asistată de TIC; competența de evaluare asistată de TIC.

Cele 9 sesiuni au fost înregistrate și sunt disponibile pe http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/invatarea-la-distanta, iar materialele-suport pot fi accesate și consultate pe https://drive.google.com/open?id=1rIruAsYoWgFBPEec2mCfvo_WuJjOWdLh