Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, componenta „Asigurarea accesului la educație”

Unul dintre cele 4 domenii de intervenție ale proiectului și-a propus să organizeze pentru copiii și tinerii din 9 comunități implicate în cadrul proiectului (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strășeni; or. Dondușeni), dar și pentru semenii lor din localitatea-gazdă, activități comune de învățare și de petrecere a timpului liber. Acțiunile planificate – formarea pedagogilor și activitatea la clasă – au loc în paralel. Membrii echipelor locale responsabili de direcție participă la un program de formare elaborat în acest sens în cadrul proiectului și oferit de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Scopul instruirii rezidă în consolidarea competențelor pedagogilor pentru implementarea ghidului metodologic EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ȘI CONVIEȚUIRE PAȘNICĂ. De asemenea, cursul îi familiarizează pe participanți cu principiile, valorile și tehnologia didactică (metode, procedee, tehnici, forme de organizare etc.) de desfășurare a activităților recreaționale/extracurriculare cu genericul HAI SĂ COLORĂM PACEA!, centrate pe promovarea dialogului intercultural și pe eradicarea oricărei forme de discriminare. Sesiunile de training au loc o dată pe săptămână, online, și sunt facilitate de Victoria Stratan, autoarea ghidului. Fiecare modul parcurs este aplicat imediat cu beneficiarii.
Activitățile educaționale, destinate copiilor și tinerilor din Ucraina și din Republica Moldova, sunt desfășurate în cadrul Centrelor Educaționale Comunicare DigitalHub și au la bază principiile incluziunii. Acestea se axează pe demersuri de educație interculturală și de conviețuire pașnică, adică pe învățarea de a trăi împreună cu alții”. Nu întâmplător mascota care le reprezintă este ”curcubeul” – simbolul cerului senin, al păcii, al iubirii și al speranței. În cadrul lor, accentul este pus pe explorarea conceptelor de diversitate”, ”diferențe culturale, ”drepturile minorităților”, ”drepturile refugiaților”, ”non-discriminare” etc., pe conștientizarea importanței unor relații sănătoase dintre exponenții diferitelor culturi, pe cultivarea toleranței, pe formarea unei atitudini de acceptare a celuilalt. Valorile pe care le promovează sunt: atitudine pozitivă față de persoane și grupuri care aparțin altor culturi; respectul față de identitatea culturală proprie și față de identitatea culturală a celorlalți; respectul față de demnitatea și drepturile omului; disponibilitate pentru dialog intercultural și pentru cooperare; rezolvarea pașnică a conflictelor etc.
Conținuturile, structurate în 7 module (Constelația interculturalității: eu, tu, noi, voi, împreună pentru pace; Locurile din sufletul meu; Frumusețea este în inimă (credințe și valori); Comunicăm și relaționăm pașnic; Lecțiile din jurul nostru: primim și dăruim; Călătorie în jurul Pământului; Pe aripile imaginației) și abordate de o manieră interactivă, le oferă beneficiarilor posibilitatea de a se cunoaște mai bine unul pe celălalt și de a-și forma deprinderi de viață întro societate interculturală.
Proiectul SUPORT PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI ÎN REPUBLICA MOLDOVA este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.