Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova: planuri de acțiuni în sprijinul integrării socio-educaționale”

Cele 8 echipe, fiecare alcătuită din reprezentanți ai APL-urilor, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială, care au avut sarcina de a întocmi planuri de acțiuni ce ar răspunde nevoilor refugiaților ucraineni în vederea unei mai rapide inserții educaționale și sociale, și-au prezentat produsele. Procesul de concepere a acestora a parcurs câteva etape.

Într-o primă fază, membrii echipelor au participat la un training de dezvoltare a abilităților de elaborare și implementare a unui plan de acțiuni comun, care a fost facilitat de formatoarea Svetlana Șișcanu. Demersul metodologic a fost centrat pe: înțelegerea contextului, determinarea problemelor existente în calea incluziunii refugiaților, stabilirea unei abordări coordonate și integrate în sprijinul acestora. Cursanții au fost familiarizați cu structura unui plan, cu formularea corectă a obiectivelor și cu modele de operaționalizare a acestora.

A urmat o analiză de nevoi la nivel local, care a implicat toate categoriile de refugiați: copii, tineri și adulți. În vizorul reprezentanților APL, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială au fost:
– nevoile de bază;
– nevoile de integrare în instituții de educație timpurie, de învățământ general și profesional;
– nevoile de integrare în comunitățile-gazdă.
Reieșind din datele colectate, au fost stabilite obiectivele de atins, orientate spre: îmbunătățirea condițiilor de trai; asigurarea accesului la servicii de suport specializat; dotarea familiilor cu TIC pentru facilitarea accesului copiilor la instruirea la distanță; asigurarea copiilor incluși în sistemul de învățământ din R. Moldova cu rechizite și manuale; organizarea de programe de formare pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și încadrarea în câmpul muncii a femeilor și bărbaților apte (apți) de muncă; oferirea de suport persoanelor în etate în procesul de incluziune socială; încurajarea participării refugiaților la viața comunității etc. Pentru fiecare obiectiv au fost fixate activități concrete, termenele de realizare, responsabilii, resursele necesare și indicatorii.

Activitatea de elaborare a planurilor comune de acțiuni este direcționată spre consolidarea colaborării dintre APL-uri, Direcțiile Educație și Direcțiile Asistență Socială din raioanele Criuleni, Cimișlia, Călărași, Strășeni, Hâncești, Comrat, Dondușeni și Soroca, în vederea sprijinirii integrării educaționale și sociale a refugiaților ucraineni.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.