PROIECTUL UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI. BILANTURI PRELIMINARE

img_31Au luat sfîrşit activităţile de follow-up din cadrul Programului de Burse pentru profesorii-diriginţi din UTA Găgăuză şi rn. Taraclia. Pe data de 16 mai, la Centru, s-au desfăşurat ultimele ateliere de evaluare a muncii efectuate pe teren de către  profesorii-beneficiari.

Pe parcursul perioadei de realizare a obiectivelor proectului, participanţii au desfăşurat în colectivele lor pedagogice seminare şi sesiuni de training, mese rotunde şi discuţii ghidate, consilii pedagogice şi  şedinţe metodice, în care au abordat  atît diversitatea de probleme cu care se confruntă copiii rămaşi singuri acasa, cît  şi modalităţile de lucru şi de implicare a acestora în gama de activităţi şcolare.
Elevii din aceste şcoli au fost implicaţi în traininguri tematice, mese rotunde, discuţii şi ore de dirigenţie. Pentru unii dintre ei au fost create de asemenea condiţii de integrare în diverse acţiuni sociale şi de partcipare la diverse activităţi pe interese şi secţii sportive.
O parte considerabilă dintre cursanţi au insistat asupra desfăşurării întîlnirilor şi a organizării şedinţelor de lucru cu părinţii, unde au fost puse în discuţie consecinţele negative care se pot abate asupra copiilor rămaşi singuri acasă; s-a vorbit despre dauna vacuumului emoţional în care se pomenesc copiii în  lipsa dragostei  şi a susţinerii părinteşti.
La nivel de comunitate au fost desfăşurate mese rotunde şi dezbateri tematice cu reprezentanţii comunităţilor – lucrători sociali, inspectori de sector, consilieri locali, medici etc.
În urma realizării pe teren a acestui şir de acţiuni, toţi cei 120 de profesori implicaţi în Programul de Burse au obţinut certificatul de formare în cadrul Proiectului Un viitor pentru copiii noştri, certificat acordat de către Centrul Educaţional Pro Didactica.

Violeta Dumitraşcu,
Coordonatoare de proiect
img_32 img_33