Promovarea specialităților Colegiului Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți la gimnaziile din nordul țării

În 28 iunie curent, expertele-formatoare de la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, V. Goraș-Postică, L. Darii, au desfășurat trei activități educaționale și metodice cu elevii de la gimnaziile din nordul țării: „A. I. Cuza” din Bălți, Pelenia și „Viorel Cantemir” din Sofia, raionul Drochia. Scopul acestor activități a vizat promovarea imaginii Colegiului, cu accent pe specialitățile Învățământ primar, Educație timpurie și Educație muzicală.

La Gimnaziul din Pelenia, elevii și profesorii au participat la o sesiune interactivă de introducere captivantă în cariera pedagogică. Activitatea a inclus o prezentare detaliată a oportunităților oferite de Colegiul Pedagogic din Bălți, urmată de o discuție deschisă asupra importanței și priorităților educației timpurii. În acest context, elevii au avut ocazia să își exprime opiniile și să pună întrebări despre potențialele lor cariere în domeniul educației.

Gimnaziul A. I. Cuza din Bălți a găzduit un atelier de educație muzicală, în cadrul căruia elevii au fost implicați în diverse activități muzicale interactive. Sub îndrumarea facilitatoarei CEPD, elevii au învățat despre importanța muzicii în dezvoltarea armonioasă a copiilor și au avut ocazia să experimenteze cu interpretarea muzicală. Activitatea a fost apreciată pentru creativitatea și energia sa, stimulând interesul elevilor pentru educația muzicală. Elevii au examinat diverse aspecte ale muncii conducătorului muzical, identificând și discutând despre calitățile personale și competențele profesionale necesare acestuia. Au fost determinate avantajele profesiei didactice în prezent în țara noastră, contribuind la promovarea imaginii Colegiului Pedagogic din Bălți și a specialităților și calificărilor pedagogice oferite de acesta.

La Gimnaziul „Viorel Cantemir”, s-a abordat specificul procesului de lucru cu elevii din învățământul primar, valorificându-se tehnici inovatoare de predare, axate pe învățarea activ-participativă. S-a subliniat necesitatea manifestării unor atitudinii empatice și răbdătoare din partea cadrelor didactice în interacțiunea cu elevii, evidențiind-se rolul lor esențial în formarea personalităților tinere, în pofida multor dificultăți cu care se confruntă acesta. Astfel, în opinia elevilor, a fi învățătoare/învățător în  Republica Moldova, aici și acum, înseamnă: a  avea o comunicare deschisă, eficientă cu elevii; a organiza activități interesante în cadrul orelor; a  împărtăși elevilor lecții de viață; a-i asculta, a le respecta opinia; a-i îndruma spre un viitor mai bun; a-și asuma responsabilitate etc. Cu privire la amintirile cele mai memorabile din clasele primare, s-au listat următoarele secvențe: prima sărbătoare împreună; prima lecție de educație fizică; primele emoții legate de cărțile primite; prima discuție cu învățătoarea; primele prietenii; învățarea cititului și scrisului, dar și întâlnirea cu Iulian Filip, consăteanul lor.

În concluzie, considerăm că activitățile desfășurate au avut un impact pozitiv asupra elevilor și a profesorilor, oferindu-le o perspectivă mai clară, optimistă și pozitivă asupra importanței carierei pedagogice. Ne-am propus să  inspirăm/motivăm preadolescenții să reflecteze asupra unei eventuale cariere în educație, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem educațional de calitate în Republica Moldova.

Evenimentele în cauză sunt organizate în cadrul subproiectului  „Eduspace: Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”, în baza Acordului semnat între Banca Mondială și Ministerul Educației și Cercetării, destinat Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți.