RAPORT: EVALUAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR

soya

În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale. Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, coordonat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare / ADA și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, a fost realizat Raportul Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar, autori Vera CHILARI și Rodica REȘITCA.

Raportul, publicat în limbile română și engleză, a avut drept scop identificarea provocărilor și problemelor majore cu care se confruntă instituțiile de învățământ profesional tehnic, precum și realizarea unei analize de necesități pentru furnizarea unor servicii de formare profesională inițială și continuă de calitate, conform cerințelor pieței muncii. Acesta constituie un element important pentru planificarea acțiunilor ulterioare în cadrul proiectului, în special pentru aria de intervenție a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar (Capacity Needs Assessment Report of Vocational Educational Institutions in agri-food sector (vezi AICI)