S-a încheiat ediția curentă a programului ”FORMARE DE FORMATORI”

În perioada 2-11 noiembrie curent, 24 de cadre didactice și manageriale au participat la programul FORMARE DE FORMATORI, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni online și offline, moderat de Valeriu GORINCIOI și Angela TOMIȚĂ, acesta și-a propus drept finalitate dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Grila de subiecte a programului a inclus: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de follow-up de astăzi participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate.