Șase săli de învățare Shift Edu: ”Erudit Studio”, CEITI

shift-edu-2

Un minicentru de învățare structurat în 4 zone comunicante… Este viziunea Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale asupra unei săli de studiu în pas cu timpul, viziune materializată cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, acordat prin intermediul proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”.

 ”Erudit studio”, al cărui concept a fost conturat cu implicarea întregului colectiv al instituției, printr-un proces de co-creare, în baza metodologiei Design Thinking, este un spațiu multifuncțional, cu atribuții bine determinate, având:

  •  zonă de studiu, cea mai încăpătoare, care poate găzdui 72 de persoane;
  •  zonă de colaborare, care are rolul de a aduna managerii, cadrele didactice, elevii și părinții acestora pentru întruniri educaționale de tot genul: ședințe, miniconferințe, dezbateri, ateliere de lucru etc.;
  •  zonă de calculatoare, prevăzută pentru activități individuale, de care pot beneficia concomitent 12 persoane, profesorii având posibilitatea să-și pregătească aici proiectele de lecție sau să elaboreze conținuturi digitale, iar elevii  să-și realizeze temele de casă,  să efectueze cercetări, să se documenteze;
  • zonă de socializare și relaxare.

Sala este dotată cu mese, scaune, fotolii moderne, modulare, care pot fi amenajate sau reamenajate în funcție de specificul activității desfășurate și de numărul de participanți, precum și cu dispozitive și tehnologii digitale performante (laptopuri, calculatoare, proiector, ecran,).

Opțiunea cromatică pentru această încăpere este ușor de înțeles, căci culorile în care a fost zugrăvită sunt cele care reprezintă instituția și se regăsesc în logoul acesteia: roșul aprins,  simbolizând entuziasm, dinamism, pasiune, și griul, simbolizând înțelepciune și demnitate.

Facilitățile oferite de ”Erudit Studio” au menirea de a asigura buna desfășurare a procesului de predare-învățare-evaluare la cât mai multe discipline din programa de învățământ a CEITI, deci de a spori calitatea serviciilor prestate, pentru a pregăti specialiști competenți, competitivi, corespunzător expectanțelor pieței muncii.

Sala de învățare ”Erudit Studio” a fost modernizată în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.