Șase săli de studiu Shift Edu: ”IT Isl@nd”, Colegiul Politehnic din Bălți

shift-edu-2

Un alt beneficiar al unei săli de clasă marca ”Shift Edu” este Colegiul Politehnic din Bălți. Drumul parcurs de acesta a urmat algoritmul pe care și l-au asumat ”colegele” de proiect. Conceptul sălii a fost elaborat cu aportul tuturor actanților instituției, pornind de la nevoile de formare ale acesteia. Inițial, a fost aleasă încăperea și determinată viitoarea misiune a acesteia, apoi au fost desemnați delegații  cadre didactice și elevi  pentru participare la un atelier care și-a propus să ajute colectivele școlilor-pilot să se pună de acord cu privire la prototipul sălii.

Un concept bine gândit a transformat un fost depozit într-un sală de instruire adaptată la noile tehnologii, atrăgătoare, incluzivă, care subscrie cerințelor de pregătire a unor specialiști moderni. Aceasta este împărțită în trei zone: zona de conferințe, care ocupă circa 50% din spațiu și are o capacitate de 30 de locuri, cu scaune aranjate în semicerc; o zonă destinată demersurilor curriculare și extracurriculare și una workshop-urilor, socializării și relaxării. Încăperea este înzestrată cu mobilier mobil, care poate fi reconfigurat în funcție de nevoile utilizatorilor,  dar și pentru activități destinate unui public mai numeros.

Dispozitivele performante (tablă interactivă, 2 televizoare, laptopuri) și conexiunea la internet creează un mediu atractiv și motivant pentru participanții la activitățile educaționale, profesorii având posibilitatea să experimenteze scenarii inovative de predare-învățare-evaluare cu utilizarea instrumentelor și tehnologiilor digitale, iar elevii să-și formeze competențele cerute pe piața muncii.

Proiectul sălii a prevăzut și o rampă de acces pentru persoanele cu CES care vor participa la lecțiile sau evenimentele publice desfășurate aici.

Gama coloristică a sălii include nuanțe deschise, calde, predominând albul, iar sistemul de iluminare, unul inteligent și flexibil, vine cu un interesant joc de umbre și lumini, care te predispune la reflecție și acțiune.

Sala de învățare ”IT Isl@nd” a fost modernizată în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.