SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ CONTINUĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI EDUCAŢIE ŞI SPORT PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

undp-1024x252

Pe 11 mai curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a fost realizată masa rotundă, care a avut drept scop prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi pentru dezvoltare şi schimb de experienţă în realizarea proiectelor de granturi mici.

Activitatea face parte din proiectul Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului,  realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Pe parcursul activităţii, experţii Svetlana TURCEAC, Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi Andrei NICOLAEV au prezentat rezultatele analizei de necesităţi pentru dezvoltare a beneficiarilor platformei Educaţie şi Sport. Menţionăm că la analiza de necesităţi au participat 27 persoane de pe malul drept şi stâng al Nistrului, vârsta medie a respondenţilor fiind 43 ani, incluzând manageri, profesori, educatori, metodişti, antrenori. S-a constatat că, în mare parte, priorităţile privind educaţia non-formală, dezvoltarea mediului educaţional informaţional, orientarea în carieră, educaţia incluzivă, învăţământul privat sunt asemănătoare pe ambele maluri, în proporţie de aproximativ 70%, iar majoritatea problemelor vizează insuficienţa materialelor didactice şi pregătirea deficitară a cadrelor pentru realizarea educaţiei de calitate.

Ne-a bucurat faptul că beneficiarii proiectelor de granturi mici au prezentat practicile de succes şi au împărtăşit experienţa lor cu colegii. Antonina LAPICUS, I.P. Viorica, Pârâta, Dubăsari şi Alla TOCAREVA, Şcoala-grădiniţă Municipală Specială nr.44 din oraşul Tiraspol au prezentat rezultatele proiectului de minigranturi cu genericul Asigurarea unui proces de educaţie incluzivă pentru toţi copiii la nivel de instituţie de învăţământ, înregistrate până acum. Mihail GOLOTIN, Şcoala de şah Saliut din Râbniţa, Victoria SECU, de la ONG FFCP, Holercani, r. Dubăsari împreună cu dna Tatiana BOGOMOLOVA, Grădiniţa Ternovca au prezentat activităţile realizate în cadrul proiectului de minigranturi şi activităţile de perspectivă. Polina ARNAUT a prezentat proiectul de granturi mici Nistrul teritoriul sportului şi al încrederii, implementat de ONG Clubul ecologic Eicumena, Centrul Comunitar Multifuncţional ASCLEPIO, administraţia s. Caragaş şi AO Viziunea socială. Experţii rămân deschişi să ofere consultanţă şi coaching pentru continuarea implementării cu succes a proiectelor de granturi mici.

La finele activităţii au fost subliniate direcţiile prioritare ale platformei Educaţie şi Sport şi posibilitatea de implicare a beneficiarilor, inclusiv în calitate de experţi pe unele direcţii.

Transnistria-1024x170