ŞCOALA DE VARĂ PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CONSEPT”

CONSEPT

În perioada 11-15 iunie curent, în cadrul componentei Dezvoltare organizaţională, a proiectului CONSEPT, implementată de CE PRO DIDACTICA a fost desfăşurată o Şcoală de vară cu genericul ”Eficienţa organizaţională”, destinată cadrelor manageriale din instituţiile care beneficiază de suportul valoros al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED) şi al Asociaţiei Obşteşti Educaţie pentru Dezvoltare. Formatul mai special al acestui eveniment a facilitat îmbinarea sesiunilor de formare cu un program de socializare şi schimb de experienţă, realizat atât în cadrul pauzelor, cât şi în serile petrecute la Complexul  ’’Vatra’’, situat în parcul nistrean.

Scopul general al activităţii de formare a constat în actualizarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale, în special, a celor care se referă la sporirea eficienţei organizaţionale. Programul a demarat cu sesiunile propuse în prima zi de către reprezentanţii ANACEC, care au prezentat şi abordat multiaspectual contextul naţional al asigurării calităţii studiilor, dar şi metodologia/procedurile de evaluare externă a calităţii programelor de formare profesională. Fiecare sesiune s-a încheiat cu un şir de întrebări şi răspunsuri vizavi de procesul de elaborare a raportului de autoevaluare şi a detaliilor referitoare la specificul procedurii de evaluare externă a instituţiei.

Următoarele zile au fost focusate pe perspectivele de eficientizare a activităţii instituţiei, inclusiv prin sincronizarea valorilor personale cu cele instituţionale. Astfel, cu suportul profesionist al formatorilor Centrului, Valentina CHICU şi Serghei LÎSENCO, participanţii la program au studiat şi dezbătut subiecte ce ţin de eficienţa personală şi dezvoltarea instituţiei, de domeniile de dezvoltare personală care asigură eficienţa, au fost abordate original iniţiativa şi proactivitatea, dar şi impactul evoluţiei principiilor şi valorilor personale asupra dezvoltării instituţiei, ajungându-se, în urma unor reflecţii personale şi de grup, la o concluzie importantă – eficienţa organizaţională poate fi asigurată doar în cazul în care membrii echipei manageriale şi colectivul instituţiei, în general, manifestă eficienţă personală, iar misiunea echipei manageriale este de dezvolta suficiente condiţii organizaţionale pentru apariţia motivaţiei şi a dorinţei cadrelor didactice de a elabora şi implementa planuri de dezvoltare personală şi, implicit, de a fi eficienţi.

În baza evaluării finale a programului şi a feedback-ului zilnic, oferit de participanţi, menţionăm că seminarul a avut un efect pozitiv şi util, atât pentru dezvoltarea personală şi profesională a participanţilor, cât şi pentru dezvoltarea organizaţională a instituţiilor prin sporirea eficienţei organizaţionale.

Rima BEZEDE,
coordonator proiect,
preşedinte asociaţie