SECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ A CEHTA LA CEA DINTÂI EXPERIENȚĂ DE FORMARE

devram_15.12

Secția de formare continuă a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, creată și inaugurată recent cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a început implementarea primului program adresat adulților interesați de creștere profesională sau reprofilare: ”Cultivator de legume și fructe”.

Instruirea este realizată în parteneriat cu proiectul Uniunii Europene ”Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului agricol”, care are drept scop favorizarea angajabilității și a participării active a tinerilor din zonele rurale defavorizate în societate și economie, prin dezvoltarea competențelor moderne de muncă, sprijinindu-i să devină lideri/antreprenori și promovând noi oportunități profesionale.

Beneficiarii programului, în jur de 50 de persoane, reprezentând învățământul general și cel profesional tehnic agroalimentar, dar și mediul de afaceri, din întreaga republică, vor fi îndrumați de profesori de discipline agricole din CEHTA, formați ca formatori în cadrul mai multor cursuri ale proiectului ”DevRAM”, Partea I (Aurel Serdeșniuc, Valentina Gangal și Vera Bordian), precum și de Ghenadie Secrieru, agent economic, expert.

Deși este de scurtă durată, programul prevede o bogată componentă teoretică, una de inițiere sau de aprofundare a cunoștințelor în domeniu (”Concepte generale despre plantele legumicole: clasificarea acestora, particularitățile  creșterii și dezvoltării, cerințele față de factorii de vegetație”; ”Particularitățile legumiculturii pe teren protejat: tipurile de teren protejat, construcția serelor, sursele de căldură și sistemele de încălzire utilizate” etc.). La fel de bogată este și componenta aplicativă, care își propune să contribuie la formarea și dezvoltarea abilităților specifice (de producere a răsadurilor, de semănare și repicare a acestora, lucrări de întreținere etc.).

Programul va fi desfășurat online, dar include și demersuri face-to-face. Procesul de predare-învățare-evaluare va fi organizat în plen, în grupuri mari și individual.

Activitatea Secției de formare continuă a CEHTA are la bază cadrul legal de funcționare a prestatorilor de servicii de dezvoltare profesională prin formare continuă, dar și recomandările Uniunii Europene privind formarea competențelor-cheie în educația adulților, în corespundere cu nevoile de formare exprimate de beneficiari și de cerințele pieței muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.