ŞEDINŢĂ DE LUCRU CU UNIUNILE, ASOCIAŢIILE ŞI FEDERAŢIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN REPUBLICA MOLDOVA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROIECT: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (DevRAM)
Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia
în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare/ADA în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), a fost organizată în colaborare cu MADRM, la 12 martie 2019, o şedinţă de lucru cu uniunile, asociaţiile şi federaţiile producătorilor agricoli din Republica Moldova.

Şedinţa s-a axat pe lucrările grupului de experţi din cadrul proiectului în vederea elaborării recomandărilor pentru Planul anual de înmatriculare a elevilor în învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

Rodica REŞITCA, şefa Direcţiei Ştiinţă, Educaţie şi Extensiune Rurală, a reiterat rolul şi importanţa sectorului privat în identificarea cerinţelor şi abilităţilor necesare încadrării tinerilor specialişti în câmpul muncii.