SHIFT EDU: CADRE DIDACTICE CU COMPETENȚE DIGITALE ÎMBUNĂTĂȚITE

shift-edu-2

Astăzi, 7 aprilie 2021, a luat sfârșit instruirea pentru primul grup-țintă al programului de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic”. Sesiunile de training, desfășurate online pe parcursul a 5 săptămâni, au fost facilitate de profesori de la Centrul de Excelență în Construcții, pregătiți ca formatori în cadrul proiectului: Elena Nicolaev, Gheorghe Timoftică, Valeria Ciobanu și Sergiu Coceaș.

La finele studierii fiecărui modul, cursanții, 23 de cadre didactice și manageriale din 11 instituții de învățământ profesional tehnic (Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, Centrul de Excelență în Servicii Publice și Alimentație, Colegiul Național de Comerț al ASEM, Școala profesională din Bubuieci, Școală profesională nr. 2  din Cahul și școlile profesionale nr. 10, nr. 3, nr. 4 și nr. 9 din Chișinău), au completat un chestionar de evaluare. Sinteza răspunsurilor conturează următorul tablou despre acest amplu program de formare. Toate pozițiile (utilitatea conținuturilor abordate; relevanța și actualitatea subiectelor în discuție; volumul, profunzimea informației prezentate; gradul de satisfacere a așteptărilor privind programul; prestația formatorilor; aplicarea celor însușite în activitatea la clasă etc.) au acumulat punctajul râvnit, calificativele ”foarte bine”, ”foarte util”, ”foarte actual”, ”în cea mai mare măsură” etc. fiind acordate de majoritatea participanților. În opinia acestora, ”programul este bine organizat, materia este prezentată dozat, pe înțelesul fiecărui profesor, indiferent de nivelul de stăpânire a competențelor digitale”; ”formatorii sunt bine pregătiți, suportul de curs este clar, iar climatul favorabil pentru învățare”.

Urmează activitatea de follow-up, în cadrul căreia cursanții își vor prezenta temele de casă.

Programul de formare „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” al proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” vine în sprijinul consolidării competențelor profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru desfășurarea tuturor tipurilor de activități educaționale. Concepția sa este determinată de un set de 5 module în care sunt analizate multiaspectual componentele de natură digitală (hardware, software, comunicații, atitudini și comportament): Competența digitală pentru dezvoltare și etică profesională, Comunicarea digitală, Resurse digitale pentru instruire, Managementul clasei și Evaluarea asistată de TIC, competențele vizate fiind:  de comunicare, relaționare și angajament profesional; de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; de predare și învățare asistată de TIC; de evaluare asistată de TIC.