SHIFT EDU: CAPACITAREA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU CREARE DE RED

shift-edu-2

Sesiunile de training din această săptămâna, în cadrul cărora au fost abordate două subiecte (”Proiectarea și dezvoltarea RED pentru e-evaluare” și ”E-evaluare/Crearea site-urilor educaționale”), au încheiat instruirea cu participarea primilor beneficiari ai programului ”Dezvoltarea competenței de creare a resurselor educaționale digitale deschise pentru învățământul profesional tehnic”.

Derulat online în perioada 1-17 aprilie 2021 și având drept grup-țintă profesori și maiștri din învățământul profesional tehnic, acest program de formare continuă al proiectului Shift Edu și-a propus să contribuie la dezvoltarea competenței de creare a RED pentru utilizare în diverse contexte de predare-învățare-evaluare.

Formarea, structurată în 24 de sesiuni, a pus în discuție multă informație ce ține de valorificarea TIC în optimizarea demersului la clasă, în format față-în-față și la distanță. Accentul însă a fost pus pe exersare, pe aplicarea imediată a cunoștințelor însușite sau actualizate. Cursanții au creat prezentări digitale interactive,  e-exerciții, materiale educaționale audio-video instrucționale, animate, site-uri educaționale etc. De asemenea,  au dezvoltat RED pentru e-evaluare în regim sincron și asincron.

 Activitatea a fost facilitată de dr. conf. univ. Andrei Braicov și dr. lect. univ. Tatiana Veverița (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău), dar și de Sergiu Coceaș, Elena Nicolaev și Gheorghe Timoftică, formatori de la Centrul de Excelență în Construcții pregătiți în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”.