Shift EDU: pentru o schimbare în învățământul profesional tehnic

shift-edu-2

Schimbarea continuă în toate domeniile de activitate umană solicită și racordarea managementului la cerințele zilei și la noi contexte. Într-o instituție, acest proces poate fi facilitat doar printr-o comunicare eficientă și prin asigurarea transparenței la toate nivelurile. Un conducător are nevoie de o echipă consolidată, care împărtășește viziunea și misiunea instituției și subscrie schimbării în bine. Pentru a realiza acest deziderat, sarcina managerului este de a cimenta colectivul, oferindu-le membrilor săi autonomie și încredere; stimulându-le capacitatea de învățare; încurajându-le reflecția, creativitatea și inițiativa. Pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale instituției, acțiunile managerului trebuie să se bazeze pe câteva repere: să dea sens activității angajaților; să dezvolte autonomia; să sporească transparența tuturor proceselor; să creeze condiții pentru cultivarea și dezvoltarea agilității și a adaptabilității angajaților; să insiste asupra dreptului angajaților de a face greșeli.

Aceste idei au fost puse la temelia programului de formare ”Managementul schimbării”, organizat în cadrul proiectului Shift EDU ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare. Programul, realizat de formatorii Valentina Chicu, Serghei Lîsenco și Gheorghe Timoftică,  a avut loc în perioada 20-22 august 2021, la CMPS ”Vatra” (Vadul lui Vodă), și s-a adresat conducătorilor de instituții de învățământ profesional tehnic.

Cele 10 sesiuni de instruire și-au propus să contribuie la dezvoltarea competențelor necesare managerilor pentru realizarea schimbării: de a aborda conștient importanța schimbării întru modernizarea învățământului; de a analiza cauzele care solicită schimbări la nivel de organizație și sistem; de  a proiecta schimbarea; de a elabora strategii de producere a schimbării și de diminuare a rezistenței la aceasta; de a implementa schimbarea etc. Subiectele abordate (”Managementul schimbării și schimbarea managementului”, ”Leader vs manager în contextul schimbării”, ”Cultura comunicării instituționale”, ”Resursele umane și succesul schimbării”, ”Directorul instituției: lider sau manager”) au fost însoțite de mult exercițiu și multă interactivitate: jocuri de rol, discuții, debrifări etc., sarcini de lucru în echipă care să simuleze activitatea unui colectiv pus în fața unei schimbări.

În finalul trainingului participanții s-au arătat deschiși ca, la întoarcere în instituție:
  • să schimbe modul de comunicare cu colegii și modalitatea de proiectare a activităților pentru anul viitor de studii; 
  • să dea dovadă de mai multă transparență în activitate și decizii; 
  • să conlucreze eficient cu ceilalți membri ai echipei manageriale;
  • să acorde mai multă autonomie colegilor și subdiviziunilor;
  • să creeze grupe de interese pentru profesori și manageri pentru o mai bună cunoaștere interpersonală.

Programul de formare ”Managementul schimbării” a fost orientat spre realizarea unor schimbări autentice în învățământul profesional tehnic prin îmbunătățirea proceselor manageriale în domeniul comunicării instituționale și consolidarea capacităților resurselor umane.