SHIFT EDU: UN FINAL DE PROGRAM CU O SESIUNE DE FOLOW-UP INEDITĂ

shift-edu-2

Programul de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic”, facilitat de formatori pregătiți în cadrul proiectului Shift Edu – Elena Nicolaev, Gheorghe Timoftică, Sergiu Coceaș (Centrul de Excelență în Construcții) și Valeria Ciobanu (Colegiul Pedagogic ”Alexei Mateevici”), a luat sfârșit.

Astăzi, 21 aprilie 2021, a avut loc atelierul de follow-up, realizat, în premieră, într-un format netradițional, fiind cu acces deschis pentru toți membrii grupului ”Comunitatea  profesorilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova”  de pe rețeaua de socializare Facebook. În cadrul activității, cursanții, 23 de cadre didactice și manageriale din 11 instituții, și-au prezentat temele de casă – produse digitale create cu ajutorul instrumentelor studiate, pentru utilizare în procesul instructiv-educativ la diferite discipline. Produsele au fost foarte diverse (site-uri, teste de evaluare, formulare pentru instruire practică,  manual digital, pagini ale instituției, filmuleț educațional, prezentări interactive etc.), iar prezentarea lor a fost însoțită de evidențierea avantajelor și a dezavantajelor instrumentelor folosite.

Lecțiile învățate de formabili, impresiile dezvăluite în final vorbesc despre importanța acestui program ”foarte încărcat, dar foarte util” pentru creșterea lor profesională, ”interesant atât pentru novici, cât și pentru cei experimentați”. ”Suportul de curs, oferit atât la lecții, cât și în format electronic, este structurat la cel mai înalt nivel, este accesibil ca și conținut, interactiv ca formă și foarte util pentru procesul educațional online”. Unii participanți și-au dezvoltat competențele digitale ”prin descoperirea și testarea unor instrumente noi”, ”și-au sistematizat cunoștințele, trasând obiective ce urmează a fi realizate prin activități de exersare, elaborare și implementare”. Alții, care nu au deținut competențe digitale, ”au fost încurajați și îndrumați de formatori și colegi” să tindă spre ”competențe avansate”.

Cursanții le sunt recunoscători formatorilor pentru că ”au prezentat fiecare produs într-un mod creativ”, ”pentru că au reușit să ne provoace, pe fiecare în parte, să aplicăm la clasă instrumente digitale noi”, orele ”devenind mai captivante și mai interesante pentru elevi”. Ei și-au anunțat intenția de a le utiliza ”în activitatea profesională cu încredere și entuziasm”, ”selectându-le și adaptându-le pe cele mai potrivite pentru disciplina predată”, dar și de ”a organiza în instituție un seminar pentru diseminarea informației însușite”.

Acest program al proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” vine în sprijinul profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ și contribuind la dezvoltarea și consolidarea competențelor de comunicare, relaționare și angajament profesional; de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; de predare și învățare asistată de TIC; de evaluare asistată de TIC.