SOLICITARE DE OFERTĂ: ACHIZIȚIE SOFT 1C CONTABILITATE

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

Concurs de achiziție a unui soft 1C Contabilitate 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanțator: Uniunea Europeană
Implementator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)
Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie-mai 2021
Termeni de referință Furnizorii de soft 1C (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziție: Procurări
 

Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Pentru buna funcționare și organizare eficientă a evidenței contabile, Centrul Educațional PRO DIDACTICA solicită oferte pentru achiziția unui soft 1C Contabilitate, adaptat conform cerințelor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin ord.188 din 30.12.2014. Achiziționarea softului 1C Contabilitate va contribui la eficientizarea evidenței contabile, pregătirea dărilor de seamă obligatorii prezentate organelor de conducere și organelor de control de stat, inclusiv formulare de rapoarte contabile, declarații fiscale, rapoarte pentru organele de statistică şi fondurile de stat.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: tmazilo@prodidactica.md cu specificarea „Concurs soft 1C”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 27 aprilie 2021.

Vor fi contactate doar companiile preselectate.