ŞP Bubuieci: stagiu de practică la SRL ”Trattoria”

Devram logo_25.05

În perioada 15 martie-15 iunie curent, 13 elevi din anul II (specialitatea ”Bucătar”) de la Şcoala Profesională din Bubuieci şi-au desfăşurat stagiul de practică în producţie la restaurantele din reţeaua ”Trattoria” din Chişinău. Instruirea, organizată în cadrul Activităţii 1.22. ”Practica elevilor din învăţământul profesional tehnic la întreprinderi şi la fermieri specializaţi în produse agroalimentare certificate, inclusiv ecologic” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I,  a avut drept scop dezvoltarea competenţelor profesionale ale viitorilor bucătari, care vor activa inclusiv în unităţi de alimentaţie publică.

Pe parcursul stagiului, elevii au fost implicaţi în executarea mai multor operaţii specifice profesiei: recepţionarea calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare şi depozitarea acestora respectând normele sanitare; pregătirea materiilor prime potrivit reţetelor de fabricare si schemelor tehnologice; realizarea de semipreparate şi preparate culinare; efectuarea controlului calităţii produselor finite etc.

Activitatea stagiarilor a fost monitorizată de doi mentori, atât din partea întreprinderii, cât şi din partea instituţiei de învăţământ, participanţi la un program de formare de mentori al proiectului, realizat  de C.E. PRO DIDACTICA în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei. Datele monitorizării au permis să se constate o diversificare accentuată a metodelor de predare-învăţare şi a modalităţilor de exersare a abilităţilor practice de către elevi. Observările făcute de cei doi responsabili de stagiu au scos în evidenţă necesitatea unei mai bune corelări în planificarea instruirii practice a elevilor în cadrul instituţiei şi la întreprindere, dar şi a atragerii de noi parteneri din sectorul de afaceri şi a consolidării colaborării între mediul educaţional şi cel antreprenorial în vederea sporirii calităţii pregătirii profesionale a tinerilor.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.