Spații Sigure pentru persoanele refugiate din Ucraina

De la lansare, ”Inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementată de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a inaugurat 7 Spații Sigure.

Acestea își au sediul în Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Criuleni, Universitatea Tehnice a Moldovei (str. Studenților, nr. 7/1, căminul nr. 2 ; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9), Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2), Centrul umanitar din Cahul, (str. Păcii 6).

Spațiile Sigure oferă o gamă vastă de servicii pentru refugiații ucraineni – copii, tineri, femei, precum și pentru reprezentanții comunităților-gazdă, într-un context lipsit de orice formă de discriminare și violență, protector din punct de vedere fizic, emoțional și social. Acestea sunt asigurate cu laptopuri, televizoare Smart, echipamente sportive, jocuri de masă, produse de papetărie, bibliotecă cu circa 250 de titluri de carte etc., dotări care sunt actualizate sistematic. Beneficiarilor li se propun activități educaționale și de petrecere a timpului liber; de consiliere psihologică și de referire la servicii de specialitate; de învățare, inclusiv la distanță; acces facilitat la oferta centrelor de tineret și a centrelor prietenoase tinerilor.

Programele de activitate ale Spațiilor Sigure au fost elaborate în funcție de nevoile, interesele și vârsta beneficiarilor, acoperind o arie extinsă de preocupări. Pentru a facilita inserția refugiaților într-un nou mediu de trai și de muncă, studierea limbii române, a istoriei și a culturii locuitorilor R. Moldova a constituit o prioritate a ofertei. Dezvoltarea deprinderilor de viață este canalizată spre abilitarea copiilor, tinerilor și adulților de a lua decizii asumate, în diverse contexte, inclusiv legate de sănătatea sexuală și reproductivă, planificarea familială și metodele de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc. Pe pozițiile următoarele ale grilei se poziționează activitățile de alfabetizare digitală, de educare a modului sănătos de viață, de artă aplicativă, fotografică și teatrală, sportive etc.
Un loc aparte le revine demersurilor de consiliere psihologică, de grup și individuale (la solicitare). Recent, cu suportul proiectului, a fost angajat cel de-al șaptelea specialist care va oferi asistență psihologică gratuită, în cadrul Spațiului Sigur din Cahul. Activitățile sunt realizate de experți, în colaborare cu centrele de tineret, centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2023 de serviciile celor 7 Spații Sigure au beneficiat 3400 de persoane.