Spațiile Sigure ale Universității Tehnice a Moldovei

Acum un an, în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) au inaugurat în parteneriat pe lângă Universitatea Tehnică a Moldovei două Spații Sigure: primul fiind situat în căminul nr. 2 de pe str. Studenților, 7/1, iar cel de-al doilea – în căminul nr. 9 de pe str. Florilor, 4b.

Dotate cu mobilier, echipament digital și sportiv, cu jocuri de masă și colecții de cărți (fiecare bibliotecă numără peste 250 de volume în limbile română, rusă, engleză, franceză, spaniolă etc.), articole de papetărie etc., care sunt completate sau înnoite periodic, asigurând sistematic refugiații cu produse de igienă personală, spațiile au devenit pentru beneficiari un mediu lipsit de discriminare și violență, un loc de învățare, interacțiune și petrecere a timpului liber popular, solicitat inclusiv de membrii comunității locale, căci pragul le poate trece orice doritor.


Având drept scop să faciliteze recuperarea și integrarea copiilor, adolescenților, tinerilor, femeilor și adulților ucraineni refugiați în Republica Moldova, spațiile și-au organizat programul de activitate în funcție de necesitatea dezvoltării deprinderilor de viață, prevenirii violenței în bază de gen, edificării rezilienței emoționale, promovării bunăstării psihosociale și a incluziunii sociale, dar și în concordanță cu nevoile, așteptările și vârsta beneficiarilor.


Gândit pentru a satisface cerințele tuturor, programul săptămânal, unul divers și complex, se concentrează pe mai multe domenii: Limba română, Deprinderi de viață, Sport, Art Club, Digital Club/Alfabetizare digitală, Clubul prietenilor, consiliere psihologică de grup – pentru tineri și pentru femei  și individuală etc. Limba română și Deprinderi de viață reprezintă două dimensiuni fundamentale: cunoașterea limbii române este esențială pentru comunicare și integrare în contextul nostru, sub aspect social și profesional, iar deținerea deprinderilor de viață îi conferă oricui mai multă autonomie personală. În cazul tinerilor, în cadrul orelor de Deprinderi de viață un accent aparte se pune pe subiecte legate de educația pentru sănătate și cea sexuală și reproductivă, pe familiarizarea cu mijloacele moderne de contracepție și de prevenire a bolilor transmisibile, pe sensibilizarea lor cu privire la comportamentele riscante pentru categoria respectivă de vârstă. Prin activitățile sportive este promovată sănătatea fizică și mentală,
disciplina și spiritul de echipă, ceea ce cultivă un stil de viață echilibrat și activ. Digital Club reprezintă o altă componentă esențială a programului, deoarece, în era tehnologiei, este crucial ca beneficiarii să aibă acces la instrumentele proprii digitalului, să posede cunoștințele necesare utilizării responsabile a acestuia. Art Club încurajează creativitatea și exprimarea artistică.


Activitățile sale permit beneficiarilor să-și dezvolte abilitățile artistice și să-și exprime liber emoțiile și gândurile. Clubul prietenilor are menirea de a aduna sub egida sa tineri și adulți pentru discuții pe teme selectate de ei înșiși sau propuse de facilitator, pentru schimb de păreri și pentru socializare. Ședințele cu psihologul, de grup și individuale, sunt orientate spre a răspunde nevoilor specifice ale participanților, spre explorarea detaliată a problemelor și provocărilor cu care se confruntă.


Implicarea de care dă dovadă echipa locală de proiect – alcătuită din coordonator, facilitatori și psiholog – și personalul managerial al căminelor, precum și monitorizarea din partea coordonatoarelor de proiect – Natalia Grâu (UNFPA) și Lilia Nahaba (CEPD) – constituie un suport considerabil pentru buna funcționare a spațiilor. Este un efort pe care refugiații ucraineni îl apreciază cu toată sinceritatea.

Prin furnizarea unui spectru larg de activități și resurse, Spațiile Sigure ale Universității Tehnice a Moldovei răspund nevoilor și intereselor diverse ale beneficiarilor, punându-și umărul la promovarea incluziunii sociale a acestora și a interacțiunii comunitare.