Spațiul Sigur al Școlii Profesionale din Criuleni

Cele 5 Spații Sigure inaugurate în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, lansate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD) în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, au menirea de a facilita recuperarea și integrarea psihosocială a copiilor, adolescenților, tinerilor și vârstnicilor ucraineni refugiați în Republica Moldova și de a preveni violența în bază de gen. Unul dintre ele este Spațiul Sigur din căminul Școlii Profesionale din Criuleni, deschis pe lângă Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați din localitate.

Oferta inițială de activități, elaborată de echipa locală a proiectului, ai cărei membri au participat la o serie de programe desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în vederea asigurării bunei funcționări a Spațiului Sigur, este adaptată permanent, în funcție de necesitățile, așteptările și vârsta beneficiarilor. Aceasta și-a extins aria de interes și, la moment, include ore de studiere a limbii române, de dezvoltare a deprinderilor de viață, precum și ”Arta meșteșugului”, ”Art Club”, activități sportive și de timp liber. O componentă importantă este consilierea psihologică a refugiaților. Ședințele de grup, organizate pe categorii de beneficiari – pentru tineri și pentru femei, au loc o dată pe săptămână și durează 2 ore fiecare. De asemenea, la solicitare, au loc ședințe de consiliere individuală.  Fiecare activitate este debrifată, responsabilii completând o fișă având următoarele compartimente: data și ora desfășurării, numele facilitatorului/psihologului; grupul țintă; numărul de participanți, genul și vârsta acestora; tipul și scopul activității; materialele/echipamentele necesare; conținutul activității; nivelul de implicare al participanților; concluzii.

Studierea limbii române, domeniu în care beneficiarii fac progrese vizibile, le facilitează integrarea în comunitate, dar și pe piața muncii. Este și cazul unei refugiate care a completat rândurile facilitatorilor Spațiului Sigur.

Pentru a colecta date la fața locului și a măsura progresul înregistrat de Spațiul Sigur, dar și pentru a discuta cu colegii de proiect și cu beneficiarii lui despre modalitățile de diversificare a grilei de acțiuni, echipa de implementare a proiectului, reprezentată de Natalia Grâu, coordonatoare, UNFPA, și Lilia Nahaba, coordonatoare, CEPD, efectuează vizite de monitorizare periodice.

Colectivul managerial și didactic al Școlii Profesionale din Criuleni își dă toată silința ca Spațiul Sigur să fie un mediu lipsit de riscul discriminării, ca toți cei care îi trec pragul să se simtă protejați și să fie tratați cu respect. Activitate acestuia are la bază principiul centrării pe necesitățile refugiatelor/refugiaților, pe informarea și împuternicirea fetelor și  femeilor de a putea lua decizii importante pentru prezentul și viitorul lor, prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

Spațiul Sigur pune accentul pe cunoașterea de sine și exprimarea de sine, oferind suport psihoemoțional, încurajând învățarea și comunicarea.